Az Öt Kenyér logója Öt Kenyér: keresztény-meleg portál Sorskonyvnelkul.blog.hu English

Deutsch
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
    
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről
 • A honlapról
 • Az egyesületről
 • A közösségről

 • Keresés
  Keresés / Search / Suche
   
    

  Egy falat kenyér...

  ... is megmenthet valakit az éhhaláltól. Számunkra kedves gondolatokat, történeteket szeretnénk itt veled megosztani, amelyek különböző módon, néha nagyon áttételesen, de mind az általunk hitt Örömhírből adnak ízelítőt.  Három vándor az úton

  Három vándor egyazon úton haladt előre.
  Az első útja közben meglátott egy göcsörtös fadarabot. Ránézett. – Milyen szép virágos faág! – mondta. Felvette, hazavitte, vázába tette, s az ág másnapra kivirágzott.
  A második vándor is meglátta ugyanezt a fadarabot. Ránézett. – Milyen jó, erős fa! Jó lesz társnak számomra az úton. – Felvette, s azzal járt élete végéig.
  A harmadik vándor is arra járt. Ránézett a fadarabra, elborzadt láttán. – Milyen ronda kígyó! – Feléje nyúlt, s az megmarta; holtan esett össze.

  Mindegyikünk azzá válik a másik számára, aminek látják, s ez fordítva is igaz.
  Adja meg nekünk szerető Istenünk, hogy mindenkiben felfedezzük az Ő arcát, s azzá válhasson a másik, amilyennek Isten arca elrejtve van benne.


  Új letöltéskor az oldal automatikusan frissül.

  Kérünk, térj vissza máskor is!


  Az összes falat kenyér, egyetlen tálcán
  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…