Az Öt Kenyér logója Öt Kenyér: keresztény-meleg portál Sorskonyvnelkul.blog.hu English

Deutsch
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
    
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről
 • A honlapról
 • Az egyesületről
 • A közösségről

 • Keresés
  Keresés / Search / Suche
   
    

  Egy falat kenyér...

  ... is megmenthet valakit az éhhaláltól. Számunkra kedves gondolatokat, történeteket szeretnénk itt veled megosztani, amelyek különböző módon, néha nagyon áttételesen, de mind az általunk hitt Örömhírből adnak ízelítőt.  Nem akarok hinni a cenzúra Istenében, korlátozások, parancsok Urában,
  a lelkem rejtett zugait kiforgató ádáz tekintetben.
  De hinni akarok a sokféle szín egyetlen táncában:
  egy véget nem érő örömünnepben.
  Nem akarok hinni abban az Istenben, aki elrabolja tőlünk a szerelmet,
  aki tenyerét szánkra tapasztja, és tönkreteszi minden örömünket.
  De hinni akarok abban az Istenben, aki
  – túlcsordulván a boldogság szenvedélyétől –
  gyönyörrel és gyöngédséggel teli testünket adta nekünk.
  Nem akarok hinni a sarkos definíciók Istenében,
  az örök titkot megfojtó skatulyákban.
  De hinni akarom, hogy Isten érint meg általad;
  az Ő közelségét érzem csókodban, mosolyodban.
  Nem akarom hinni, hogy a szerelem önámítás,
  hogy a barátságban bízni nem lehet,
  hogy minden szó hazugság csupán.
  De hinni akarom, hogy a boldogságot csak együtt érhetjük el –
  a szeretet útján.
  Nem akarok hinni az ököljogban, a fegyverek igazában,
  a hatalmaskodók hatalmában.
  De hinni akarok az új emberben, Isten saját álmában,
  új mennyben és új földben, ahol otthonra lel az igazság.
  Nem akarok hinni az öregkor könyörtelen magányában,
  az ifjúkor bálványozásában,
  egy felszínes világban.
  De hinni akarom:
  ahol emberek szeretik egymást,
  ott Te közelítesz felénk csodálatos erőddel,
  Uram.

  (Johannes Langer)


  Új letöltéskor az oldal automatikusan frissül.

  Kérünk, térj vissza máskor is!


  Az összes falat kenyér, egyetlen tálcán
  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…