Az Öt Kenyér logója Öt Kenyér: keresztény-meleg portál Sorskonyvnelkul.blog.hu English

Deutsch
 Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
  • Ha csak 5 perced van…
  • Olvasóterem
      
  • Kereszténység
  • Homoszexualitás
  • Kereszténység és homoszexualitás
  • Kitekintés
  • Tudáspróba
  • Kérdések – válaszok
  • Kislexikon
  • Szentírás-elemzések
  • Teázó

  • Az Öt Kenyérről
  • A honlapról
  • Az egyesületről
  • A közösségről

  • Keresés
    Keresés / Search / Suche
     
      

    Az Öt Kenyér Közösség állásfoglalása
    a Vatikán melegházasságok elleni nyilatkozatával kapcsolatban

    Az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért elszomorítónak tartja Joseph Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának most megjelent nyilatkozatát, amely a katolikus politikusokat szólítja fel a melegházasságokat kezdeményező törvényjavaslatok megtorpedózására. Elsősorban az evangélium szellemével érezzük ellentétesnek az Egyház aktuálpolitikai megnyilvánulásait: Urunk, Jézus Krisztus mindig kategorikusan visszautasította, ha politikai csatározásokba akarták Őt beleugrasztani. Továbbá a II. vatikáni zsinat gondolatvilágával, az ökumenizmus friss levegőjével sem tartjuk összeegyeztethetőnek, hogy a vallási-világnézeti szempontból plurális társadalmak világi törvényhozása számára az Apostoli Szentszék diktálja a szempontokat. A keresztény örömhír princípiuma a lelkiismeret szabadsága. Márpedig amikor az isteni kinyilatkoztatás tekintélyére hivatkozva próbál a tanítóhivatal katolikus embereket olyan cselekedetekre rávenni, amelyek nem következnek ezen kinyilatkoztatásból – az a szabadság és a lelkiismeret megerőszakolása.

    A „természeti törvény” kérdése a kortárs keresztény teológia egyik legvitatottabb problémája. Álságos dolog azt a hitélet olyan arkhimédeszi pontjaként bemutatni, amely alapján világszerte nők és férfiak millióit lehetne és kellene másodrendű állampolgárrá minősíteni, különösen akkor, amikor a Föld számos országában a mai napig halállal büntetik a homoszexuálisokat. A II. vatikáni zsinat világosan tanítja, hogy a házasságnak a gyermek nem célja, hanem gyümölcse, és a házasság teljes értékű a gyermekáldás nélkül is. A keresztény házasság valódi és elidegeníthetetlen célja a házasfelek kiteljesedése egymás szeretetében, s így a jézusi szeretet megjelenítése e világban. Nincs teológiai alap arra, hogy e célt elvitassuk az azonos nemű pároktól. Ratzinger nyilatkozata annál is szomorúbb, mert abban az egyházi közegben, ahol történetesen a homoszexualitás kérdésében is pezsgő teológiai eszmecsere zajlik, a maga kategorikus tekintélyelvűségével nagyon rossz idők emlékeit élesztgeti, és szomorú ötszáz évet jósol a korunkban élő és alkotó Galileik számára.


    Kapcsolódó anyagok:


    Az oldal elejére
    Vissza a főoldalra
      
    Ajánló
  • Újdonságok
  • Mozaik kö­zös­ség
  • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
  • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
  • 25 tévhit a melegekről
  • Utam az önelfogadás felé
  • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
  • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

  • Hírek
  • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
  • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
  • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

    Anglikándosszié…
    További hírek…