Áldott, békés, szeretetteli ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk minden barátunknak és nem-barátunknak!

Kedves Barátunk!Karácsony a szeretet ünnepe, mert az Isten, aki szeretet, úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, aki kétezer éve emberré lett. Hitünk szerint ez a szeretet mozgatja a világot, ez ad fényt minden ember életében. A karácsonyfa csillogása is erre a fényre emlékeztet – ha nem emlékeztet rá, valami baj van…
      A szeretet lélek és lélek között bontakozik ki. Személyre szabott szeretettel nem tudunk megajándékozni, de ha ide kattintasz, letölthetsz egy zip-fájlt (1 MB), amit ha kibontasz, egy apró (garantáltan vírusmentes :-) ) programot kapsz: egy magad számára földíszíthető karácsonyfát. Az instrukciók angolul vannak; a teendőd annyi, hogy a villódzó fényekre és a megjelenő szövegekre kattintgatsz, majd a díszeket fölaggatod a fenyőre. Ezt kínáljuk Neked, valamint egy falat kenyeret és némi zenét (ez utóbbit a böngésző Stop gombjával állíthatod le és a Frissítéssel indíthatod újra) – s kívánjuk elsősorban, hogy legyen szép, békés, nyugodt az ünneped, s életedet a betlehemi csillag fénye ragyogja be.

Az Öt Kenyér Közösség


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…