Karácsonyi misére hív az Öt Kenyér Közösség

fenyőág Karácsonyeste, gyertyafény,
Szív a szívhez most oly közel,
Sok fenyőág: sok kar, amely
Egész világot átölel.

De van szív, mely nem lel szívet,
Van seb, amelyre nincsen ír,
Nincs ember annál szomorúbb,
Mint ki karácsonyeste sír.

(Falu Tamás: Karácsonyeste)

Minden ember minden sírására nincs orvosság. Az egyedüllét fájdalma azonban, ha tüneti kezeléssel is, de valamelyest enyhíthető.

Idén karácsonykor az Öt Kenyér Közösség éjféli misével emlékezik Istennek a világban testet öltő szeretetéről. Ezt az alkalmat nem „közösségi belügynek” szánjuk, hanem kifejezetten szolgálatnak: mindazok felé, akik szenteste ki akarnak szakadni magányukból, és úgy gondolják, a közös ünneplésben, ha csak egy órára is, de megpillanthatják a betlehemi éjszaka fényét.

Szeretettel hívunk és várunk tehát mindenkit – hívőket és keresőket, magányosokat és családosokat – 2004. december 24-ének éjjelén a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 37. szám alatt tartandó szentmisére. Gyülekezés 23 órától, kezdés éjfélkor.

Érdeklődni az Öt Kenyér Közösség telefonszámán vagy e-mail címén lehet: <törölve> [jelenleg: (06 20) 94-555-94]; otkenyer@otkenyer.hu.Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…