Olvasói levél

  Név: Juranics Judit Dátum: 2004. február 4.  

Kedves Öt Kenyér Közösség!

Nagyon jó az oldal, egy beszélgetés – vita – kapcsán jutottam el ide. Nem vagyok sem keresztény, sem meleg, de sok barátom van mindkét közösségből. Nagyon sok infót kaptam itt arról, hogy hogyan lehet eloszlatni a tévhiteket és hogyan lehet konstruktívan és háttérinformációkkal támogatottan beszélgetni olyanokkal, akik nem fogadják el teljes értékű emberként a melegeket.

Üdvözlettel és további minden jót kívánva:

Juranics Judit


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…