Az Öt Kenyér logója Öt Kenyér: keresztény-meleg portál Sorskonyvnelkul.blog.hu English

Deutsch

Kereszténység és homoszexualitás?

Egy­szer­re? Lé­tez­het ilyes­mi? Ér­de­mes lé­tez­nie?

Sze­rin­tünk igen.
Ol­da­la­in­kon egy­a­ránt ta­lálsz té­nye­ket, ér­ve­ket és vé­le­mé­nye­ket – va­la­mint szá­mos hi­vat­ko­zást a prob­lé­ma­kör to­váb­bi ku­ta­tá­sá­hoz.

Kiemelt oldalak
 • Ha csak 5 perced van…
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó
 • Az Öt Kenyérről
 • A honlapról
 • Az egyesületről
 • A közösségről
 • Olvasóterem Kitekintés
  Kereszténység és homoszexualitás
 • Teológiai elemzések
 • Melegként élni az egyházban
    
 • I. Egyháztörténet, társadalomtudományok
 • II. Sorsok és utak
 • Vélemények
 • Humor
 • Fórumok
 • Idegen nyelvű anyagok

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)


  Anglikándosszié…
  További hírek…

 • Kereszténység
 • Istenkép, lelkiség
 • Egyház- és társadalom­kritikai gondolatok
 • Biblia-fordítások, kommentárok, teológia
 • Humor

 • Homoszexualitás
 • A homoszexualitás mint jelenség
    
 • I. Pszichológia
    
 • I.1. Gyermeknevelés
 • II. Természettudomány
    
 • II.1. Állatvilág
 • Melegek a társadalomban
 • Coming out
 • A melegmozgalom háza tájáról
 • Az úton járva…
 • Weblapok bannerjei
 • Magyar nyelvű linkek
    
 • Keresztény vonatkozású linkek
 • Melegvonatkozású linkek
 • Keresztény-meleg témájú linkek
 • Egyéb fontos vagy érdekes helyek
 • Idegen nyelvű linkek
    
 • Keresztény-meleg honlapok
 • Országos szervezetek honlapjai
 • Linkgyűjtemények
 • Egyéb fontos vagy érdekes helyek

 • Keresés
  Keresés / Search / Suche
   
  Ajánló Újdonságok Egy falat kenyér…
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)
 • Gay Christian Europe (magyarul)
 • Nádasdy: nem arról szól, hogy ki riszálja (FN.hu, 2009. szeptember 6.)
 • Pride (Urbán József SchP)
 • A melegházasság jó­té­kony ha­tás­sal van az egész­ség­re
 • Halállal lakol­ja­nak? – Fri­valdsz­ky Ber­na­dett film­je Bir­ta­lan Ba­lázs­ról

  További újdonságok…