Kitekintés

Ezen az oldalon hivatkozásokat találsz keresztény és/vagy meleg témájú honlapokra, illetve egyéb, általunk valamiért fontosnak vagy érdekesnek tartott helyekre, mind magyarul, mind idegen nyelven. Ha épp nincs időd vagy kedved utazgatni, hanem inkább konkrét szövegekre lennél kíváncsi, helyezd magad kényelembe az Olvasóteremben!Weblapok bannerjei

Magyar nyelvű linkek

Keresztény vonatkozású linkek

Melegvonatkozású linkek

Az oldal elejére
Vissza a főoldalra


Keresztény-meleg témájú linkek

Az oldal elejére
Vissza a főoldalra

Egyéb fontos vagy érdekes helyek

Az oldal elejére
Vissza a főoldalraIdegen nyelvű linkek

Keresztény meleg honlapok

Válogatás (szerintünk a legjobbak mosoly)

Az oldal elejére
Vissza a főoldalra

Ugyancsak érdekesek:

Az oldal elejére
Vissza a főoldalra

Országos szervezetek honlapjai

L. itt, angol kommentárokkal!

Az oldal elejére
Vissza a főoldalra

Linkgyűjtemények

Keresők találatai:

Egyéb gyűjtemények:

Az oldal elejére
Vissza a főoldalra

Egyéb fontos vagy érdekes helyek


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…