Áldott karácsonyt és békés új évet kívánunk!


Elcsöndesülve


Elegük van az embereknek. Mindenből. Neked is, neki is, nekem is. Nekünk. Mindenki játssza a magáét, ott és azzal, amihez hozzájutott-kapott, csereberélt, elorzott. Nézzük, hallgatjuk, olvassuk.

Valamikor még elhittük, hogy fontos, hogy a jövőnk, hogy az ország… Na, ez most itt van. A jövőnk (sokunké) itt volt. Megkaptuk. Kell ez, jó lesz egyszer (?!), de ma, ma már elegünk van.

Jó lenne valami egyszerűbb, érthetőbb kicsit, talán ha emberibb, hisz azok volnánk-lennénk, csak hagyni kéne, csak így, a semmin túl, a mindenen belül, elcsöndesülve, tán szeretve, korszerűtlenül, épp csak hallhatóan súgni egy dalt, egy esti énekecskét, hogy

ment a Három mentek-mendegéltek
ezeréven is túl Óperencián is
mentek látni a rég megígértet
csillagvezetéssel el a Messiásig…

Mert mit kezdjünk ezzel az ünneppel, ezzel a csillogó, zengő-bongóvá torzult, gyönyörűségeiből kifordított karácsonnyal? Hoz-e még üzenetet, pénztárcáinkon túl elér-e még a szívig? Vagy éppen most igen? Amikor kezd andersenesedni a szegénység, a bánat, valakihez-valakikhez most hallatszik el az Ének?

Elegünk van mindenből. Belefáradtunk.

Feldíszítjük a fenyőfákat, ki még a kintit is, irigytetőnek. Ez a mi ajándékos, nagy ünnepünk. Megrázzuk a harangocskákat, a csengettyűket, s várjuk, hogy beröpüljön hozzánk egy angyal a hírrel: megérkezett!

De elhisszük-e még? Hiszünk-e még a hírnököknek? Vagy már a Bukott Angyal ideje járja, s nem is várjuk igazán a kis zsidólány fiát, hogy közénkszülessen, hisz a szereteten kívül úgyse hoz semmit, s mit kezdünk akkor a karácsonnyal, a díszcsomagokkal?

(B.F.)
Kapcsolódó anyagok:


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…