Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Vélemények  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  „Apokrif” szöveg Jézusnak egy „férfiszeplősítővel” való találkozásáról

  (Forrás: Tomm idézete a Vallásom "hibái" .. legyünk önkritikusak, illetve a Szereti Isten a melegeket? című Index-topikokból)

  Történt egyszer, mikor Jézus a sokaság közepette tanított, hogy egy férfi hozzá akart menni, de tanítványai nem engedték, mert az az ember köztudottan férfiszeplősítő volt. Amikor ezt Jézus meglátta, dorgálni kezdte őket: „Nem megmondtam-e nektek annyiszor, és még mindig nem értitek: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” Akkor azok hozzáengedték a férfit. Az leborult Jézus előtt és ezt mondta: „Jó Mester, én és a barátaim lakomát készítettünk. Tiszteld meg asztalunkat, hogy embernek érezhessük magunkat!” Jézus megkérdezte: „Miféle lakoma az, miért ünnepeltek?” A férfi pedig így felelt neki: „A rádöbbenés lakomája, a felismerésé, hogy mi, akiket Mózes törvénye elítél, mégis Ádám gyermekei vagyunk.” Erre Jézus ezt mondta: „Menj, és mondd meg a barátaidnak, hogy elmegyek a lakomára.” Amikor pedig a körülötte levők megbotránkoztak ezen, Jézus ezt mondta nekik: „Képmutatók! Miért botránkoztok ezeknek az embereknek az elesésein, mikor magatok sem az Isten útján jártok? Bizony, rólatok prófétált Ézsaiás, mert ti ököllel verekedtek, böjti napokon is hajszoljátok robotosaikat, nem fogadjátok be a jövevényt, nem osztjátok meg kenyereteket az éhezővel, nem véditek meg az özvegyek és az árvák ügyét, elhajtjátok a magzatot, de azonnal Istenhez kiáltotok és átkokat szórtok, valahányszor csak egyet is megláttok ama férfiszeplősítők közül. Képmutatók, vegyétek ki előbb a saját szemetekből a gerendát, és akkor majd jól fogtok látni ahhoz, hogy kivehessétek a felebarátotok szeméből a szálkát! Nem értitek, hogy szívük ostobasága miatt kapták atyáitok a törvényt, mert a népek közé keveredve azok szokásait a kultusszá tették. Én pedig azt mondom nektek, hogy az a nép, amely igaz úton jár, nem fog így ítélkezni.” Azzal otthagyta őket.

  Mikor pedig a lakomához ért Jézus, meglátta az összegyűlteket és szánakozott rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Odament hozzájuk, és a következőt mondta: „Ne féljetek! A világ elítél benneteket, de én nem ítéllek el. Ha tudtok jót cselekedni, elveszitek a jutalmatokat a mennyben.” Akkor két férfi felbátorodott és leborultak előtte. Az egyikük pedig ezt mondta: „Uram! Áldj meg minket!” Jézus pedig rájuk vetvén a kezét, megáldotta őket.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…