Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  Melegek a társadalomban  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    
  NŐ ÉS FÉRFI, FÉRFI ÉS NŐ. MAGYARORSZÁG 2002
  2002. november 22–23.
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
  TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ


  A homoszexualitásról a mai Magyarországon szekció
  (november 23.)

  Helyszín: BKÁE 2001-es terem (1093 Fővám tér 8., Rektori Tanácsterem, II. em.)
  I. rész 9–12 óráig

  9:00–9:20
  Veres Mandy – Hulesch Bors: Dorelies Kraakman-emlékelőadás

  9:20–9:40
  Csányi Vilmos: Az emberi szexualitás mint a kultúra konstrukciója

  9:40–10:00
  Czeizel Endre: A homoszexualitás genetikai aspektusairól

  10:00–10:20
  VÁLTOZÁS Csapó Csaba: A melegkultúra és -identitás kölcsönhatásai

  10:20–10:40
  VÁLTOZÁS Czeizel Gábor: „Melegszínház” Magyarországon

  10:40–11:00
  VÁLTOZÁS Kassai Melinda: Előítéletek és válaszreakciók – Homoszexualitás Magyarországon az 1980-as években

  11:00–11:20
  VÁLTOZÁS Takács Judit: A homoszexuális mint fenyegetett identitás

  11:20–12:00
  VÁLTOZÁS KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

  12:00–13:00 EBÉDSZÜNET

  II. rész 13–15:30 óráig

  13:00–13:20
  Buda Béla: Homoszexualitás – lélektani tényezők

  13:20–13:40
  Urbán Róbert: A szexuális orientáció biológiai megközelítésének kritikai és összehasonlító elemzése

  13:40–14:00
  VÁLTOZÁS Mocsonaki László: Közösségi szociális munka a l/m/b/t közösségen belül

  14:00–14:20
  VÁLTOZÁS Béres-Deák Rita: Külső és identitás egy magyarországi leszbikus közösségben

  14:20–14:40
  VÁLTOZÁS Szilágyi Szilvia: Határsértők

  14:40–15:00
  VÁLTOZÁS Forrai Judit: Férfiprostitúció Magyarországon

  15:00–15:30 KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

  15:30–16:00 SZÜNET

  III. rész: 16–18:30 óráig

  16:00–16:20
  Benza Béla: Egy botrány anatómiája

  16:20–16:40
  Kárpáti József: Valós következmények nélkül. – A Tarlós-ügy jogi elemzése

  16:40–17:00
  VÁLTOZÁS Venczel Tímea: Nők a szexről – a Medián kérdőíves kutatása 1200 nő körében 2002 nyarán

  17:00–17:20
  VÁLTOZÁS Tóth László: A homoszexualitás társadalmi megítélésének változásai 1990-től napjainkig

  17:20–17:40
  VÁLTOZÁS Birtalan Balázs: Homoszexualitás és kereszténység

  17:40–18:15 VÁLTOZÁS KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK
  VÁLTOZÁS Két előadás elmarad:

 • Riszovannij Mihály: Melegkutatás és kultúrszemiotika

 • Haba Péter: A klasszicista művészetszemlélet és a homoerotika témája a 18–19. századi francia festészetben


  Kapcsolódó anyagok:


 • Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…