Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Az Öt Kenyér Közösség álláspontja a háború ügyében

  Az Öt Kenyér Közösség megalakulása pillanatától deklarálta politikai el nem kötelezettségét és pártsemlegességét. 1996-ban föl sem merült, hogy valamikor világpolitikai kérdésekben is szükségessé válhat a véleményformálás, és nyilvánvaló, hogy nem a mi nézetünk formálja a világtörténelem alakulását. Ugyanakkor – amint az névválasztásunkból is kiderül – hiszünk abban, hogy Isten a keveseket is felhasználhatja nagy céljai elérésében. Ezért tartjuk fontosnak és keresztényként erkölcsi kötelességünknek, hogy a jelen helyzetben kijelentsük:

  Valljuk, hogy Isten a szeretet, és Jézus a szeretet üzenetét hozta a világnak. Valljuk, hogy az erőszak – bárki legyen is az agresszor és bárki az áldozat – ellenkezik Isten országának törvényeivel. Valljuk, hogy a békéhez vezető út csak maga a béke lehet. Határozott nemet mondunk tehát a diktatúrákra, de ugyanilyen határozott nemet mondunk a diktatúrák erőszakkal történő fölszámolására is – kiváltképp, ha az erre irányuló kísérlet a civil lakosság életét fenyegeti. Apró keresztény közösségként egyetlen lehetőségünk az ima eszközéhez nyúlni. Így kérjük Istent:

  Urunk, adj békét a világnak. Nem elsődlegesen a fegyvereket irányító kezek, hanem a kezeket irányító gondolatok megváltoztatásával.

  Budapest, 2003. március 20.

  Öt Kenyér Közösség


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…