Eltér-e a homoszexuálisok agya a heteroszexuálisokétól?
Miután a homoszexualitás a büntetőjog fennhatósága alól átkerült az orvostudomány égisze alá, hamar elterjedtek olyan nézetek, hogy a férfi homoszexuálisoknak női agyuk van, a leszbikusoknak viszont férfi agyuk. E feltételezéseket a tudomány jó ideig elutasította, „mi az, hogy férfi agy meg női agy?!” felkiáltással. Aztán elkezdett kiderülni, hogy a férfiak és a nők agystruktúrájában tényleges eltérések vannak. A nagyagy két féltekére oszlik, amelyek különböző funkciókért felelnek. A bal félteke egyebek között nagy szerepet játszik a verbális, a jobb pedig a vizuális, térbeli képességek terén. Az pedig egyfelől köztudott, másfelől statisztikailag igazolt dolog, hogy a nők verbalitása jobb, mint a férfiaké, a férfiak viszont képi és térérzékelési feladatokban hagyják le a nőket. A két féltekét az ún. corpus callosum (kérges test) köti össze, idegrostok tömegével. Minél nagyobb a kérges test, annál jobb az összeköttetés a két félteke között, azaz működésük összehangolása annál finomabb módon lehetséges. Az 1990-es évek elején mutatta ki Le Vay, hogy homoszexuális férfiak agyában ezen idegrostok száma 34 %-kal nagyobb, mint a heteroszexuális férfiaknál. Az erre irányuló vizsgálatok pedig igazolták, hogy a homoszexuális férfi kísérleti személyek mind verbális, mind téri feladatokban a heteroszexuális férfiak, illetve a nők között helyezkedtek el.

    A másik eltérés, amit Le Vay talált, hogy a többek között a szexuális viselkedést is szabályozó hipotalamuszból a homoszexuális férfiaknál az egyik (az INAH-3 névre hallgató) mag hiányzik.

    E vizsgálatok eredményeit a tudományos közvélemény meglehetős kétkedéssel fogadta, de megcáfolni eleddig nem sikerült őket.


Kapcsolódó anyagok:


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…