Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Kísérőlevél az országgyűlési képviselőknek küldött, Halállal lakoljanak? c. könyvek mellé

  Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért
  <pf.-cím: időközben megszűnt>
  <e-mail cím törölve> [jelenleg: otkenyer@otkenyer.hu]

  2000. július 14.


  Tisztelt Képviselő Asszony / Úr!


  A két héttel ezelőtt lezajlott V. Meleg és Leszbikus Fesztivál, valamint a július 1-jei tüntetés és felvonulás több nyilvános keresztény rendezvénnyel esett egybe, és ennek kapcsán ismételten napirendre került a homoszexuális kisebbség elutasításának valláserkölcsi alapja.

  A mellékelt könyvvel arra tettem kísérletet – Magyarországon sajnos ez idáig egyedül, noha a külföldi teológiai iskolákban a hasonló tartalmú munkák már általánosan ismertek –, hogy megmutassam: a homoszexualitás elítélése a keresztény teológia és a Biblia alapján nem igazolható, ezzel szemben a melegek diszkriminációja és esélyegyenlőtlensége ellenkezik mindazzal, amit Jézus Krisztus életével és halálával képviselt, és amit ma általában emberi értékeknek nevezünk.

  Remélem, könyvem segíthet a ma elsősorban politikai megközelítésben tárgyalt meleg-kérdést egy másfajta (személyközpontú) aspektusból is végiggondolni – ebben bízva ajánlom azt jóindulatú és megértő figyelmébe.  Tisztelettel köszönti:  (Birtalan Balázs)


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…