Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Múzeum  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Honlapunk korábbi nyitóoldalai, designjai

  Honlapunk alapvető koncepciója (sok szöveges információ, kevés kép, kevés technikai bravúr – gondolván azokra, akik lassúbb géppel küszködnek) kezdettől fogva változatlan. A megjelenési forma azonban sokat változott. Ez leginkább a régi címlapok történetén kísérhető figyelemmel, bár egyes belső oldalak is szemmel látható változáson estek és esnek át, a mai napig is. Az alábbi válogatással némi „történelmi” visszatekintést próbáltunk nyújtani. A dátumok az illető verzió utolsó módosítását jelzik. Egyes hivatkozások azóta természetesen elavultak, ezek a bemutatott oldalakon linknek látszanak ugyan, de nem kattinthatóak. Más linkeknél megesik, hogy nem ugyanarra a webhelyre mutatnak, mint ahova annak idején (és amint a kommentárban esetlegesen feltüntettük), hanem a régivel (gyakorlatilag) megegyező szöveg egy másik előfordulására. (A címlap alján az elérhetőségünk mindig is ki volt téve, de annak régi designjait nem sikerült rekonstruálnunk.)  Meg nem valósított címoldalak:
  Nyilvános címoldalak:
  Olvasóterem: Tabló:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…