Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Múzeum  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Köszönetnyilvánítás

  A www.otkenyer.hu honlap eredetileg és elsődlegesen az Öt Kenyér Közösség egy kifelé irányuló tevékenysége. Kétéves fennállása alatt azonban részben túlnőtt a közösség tényleges keretein. Jelenlegi tartalmának és formájának kialakítása sok ember kisebb-nagyobb munkájának eredménye. Közülük van, akit teljes névvel említhetünk, másokat csak monogrammal vagy nicknévvel. Mindannyiuknak szeretnénk köszönetet mondani a munkánkban nyújtott segítségért. (Hangsúlyozva, hogy az alábbi lista kizárólag a honlaphoz nyújtott segítségre utal; mindazok nevének felsorolására, akik a közösség életéhez járultak hozzá pozitívan, képtelenség lenne vállalkozni.)

  A sorrend csak hozzávetőleges: az egyes emberek más-más irányú fáradozását, tevékenységét és áldozatvállalását természetesen nemigen lehet összemérni.

  ‘Sebestyén Fábián’ és Birtalan Balázs

  1. S. I.-nek a honlap német oldalai végleges változatának elkészítéséért (fordítás és nyelvhelyességi ellenőrzés terén)
  2. N. Á.-nak a Magunkról és a Tabló oldal fordításának javításáért, valamint hogy hozzájárult írásainak felhasználásához
  3. K. T.-nek a két éve tartó technikai segítségéért, tanácsadásért és műszaki karbantartásért
  4. M. Gy.-nek honlapunk német oldalai nyers változatának elkészítéséért
  5. K. G.-nek a Magunkról oldal németre fordításáért
  6. H.-nak a Magunkról oldal német változatának javításáért (egy számítógépes hiba folytán sajnos elveszett)
  7. F. L.-nek a Mégis-oldal és a Tudáspróba angolra fordításáért (az utóbbi még nem érhető el)
  8. Gazsinak a honlap kapcsán a koncepció kialakításában nyújtott segítségéért, közreműködéséért, a fölmerülő ötletek véleményezéséért és az alkalmi tanácsadásért; és nem utolsósorban a lehetőségért, hogy megszervezte a honlap-bemutatót, és jelentős anyagi áldozatot vállalt ennek érdekében
  9. Sándor Bertalannak több cikkéért, számos levél megválaszolásáért és építő kritikai megjegyzéseiért
  10. a közösség azon tagjainak, akik önkéntesen kisebb-nagyobb mértékben hozzájárultak a honlapfenntartási munkák honoráriumához
  11. M. S.-nak technikai segítségéért és munkáiért (szövegek szkennelése, képek keresése, átszerkesztése)
  12. N. A.-nak az anyagok felkutatásában végzett érdemeiért
  13. D. Á.-nak az angolra fordított anyagok készséges átolvasásáért
  14. K. B.-nek egy új honlapdesign kidolgozásáért (amit ugyan végül nem valósítottunk meg)
  15. FairyTomnak a Tudáspróba programkódjáért
  16. Á. M.-nek a lelkigyakorlatról szóló beszámolójáért és néhány levél megválaszolásáért
  17. P. V.-nek levelek megválaszolásáért
  18. F. L.-nek (nem azonos a 7. pontban említettel) az angol fordításokban nyújtott segítségéért
  19. Boór Jánosnak, a Mérleg főszerkesztőjének, amiért a témába vágó anyagaik felhasználásához hozzájárult, és egyes anyagaikat el is küldte
  20. Eszenyi Miklósnak, hogy cikke felhasználásához hozzájárult, néhány cikkét elküldte nekünk, és más cikkekre, anyagokra is felhívta a figyelmünket
  21. Takács B. Gábornak és Láner Lászlónak, a Mások újság szerkesztőinek, amiért cikkeik felhasználásához hozzájárultak; valamint többet el is küldtek nekünk
  22. Takács Juditnak, amiért írásai, fordításai felhasználásához hozzájárult
  23. Szabó Juditnak ugyanezért
  24. Catatonusnak a dr. Laura-szöveg újabb változatáért
  25. M. T.-nek grafikai téren nyújtott segítségéért
  26. Sziklainénak, J. L.-nek és F. J.-nek építő kritikai megjegyzéseikért
  27. honlapszerkesztő-partnereinknek, amiért föltették a honlapunk linkjét (némelyek még mielőtt viszozhattuk volna)
  28. a FreeFind ingyenes honlapon belüli keresőprogram fenntartóinak
  29. a BigSam ingyenes vendégkönyv-program létrehozóinak és fejlesztőinek
  30. a korábbi Mások-honlap szerkesztőinek, hogy kikeresték és elküldték a Mások általunk kért cikkeit
  31. és mindenki másnak, akik véleményükkel vagy fáradozásukkal valamilyen módon segítették a honlap fejlődését; akik felvilágosítottak minket az általunk kért dolgokról, akik értesítettek minket a számunkra érdekes eseményekről, anyagokról; akik linkelnek ránk vagy továbbadják honlapunk hírét az érdeklődőknek és akik bármely más módon segítették közösségünk és honlapunk működését

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…