Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  A melegmozgalom háza tájáról  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    
  Szabó Judit

  Buziország

  (Mások, 2001/12., 50. o.)

  Azt álmodtam, hogy az óra 30 évet előreszaladt, azaz 2031-et írunk, és Buziországban vagyok, meleg nők és férfiak között. Egy országban, ahol természetes, ha két nő vagy két férfi kézen fogva megy az utcán, nyilvános helyen is átöleli egymást, csókolódzik a villamoson.

  Álmom szerint Buziország lakosainak száma 12 millió, területe 70 000 négyzetkilométer. Valahol a déli féltekén fekszik, termékeny talajú, napfényes vidék. Mezőgazdasága elsőrangú, öntözési rendszere Izraelé után második a világon. Az ország valutája a buznyák, mely 10%-os sávban szabadon lebeg a felerészt amerikai dollárt, felerészt eurót tartalmazó valutakosár árfolyama körül. Buziország gazdag és művelt. A gyerekek 18 éves korukig iskolakötelesek, és kétharmaduk főiskolát vagy egyetemet is végez. Az ország második gazdasági ága a turisztika. Az év minden szakában özönlenek a látogatók és pihenni vágyók Buziországba, amelynek partjait tenger is mossa majd.

  Az oktatás ingyenes. Kötelező katonai szolgálat nincsen, az ország védelmét hivatásos hadsereg látja el. Az orvosi ellátás és a nyugdíj kötelező biztosításon alapszik, a jóléti szolgáltatások magas színvonalúak. Buziország fegyelmezett és öntudatos ország, az adócsalás itt ritka, mint a fehér holló.

  Az ország családszerkezete természetesen minden más országétól különböző, hiszen két meleg nemi együttléteiből nem születik gyermek. Az országban élő gyerekek vagy meleg nők mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekei, vagy az itt élő bi- és heteroszexuálisok gyerekei, illetve külhonból örökbe fogadott gyerekek. Buziországban elterjedt a négyszülős meleg családmodell, mely két meleg férfi és két meleg nő gazdasági és érzelmi életközössége. Nem jelentéktelen a vegyes családok aránya sem, amelyekben heteró szülők is vannak.

  Mivel Buziországban a meleg férfiak és nők vannak a túlnyomó többségben, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek megismerjék a heteroszexuális nemi szerepeket. Az óvodákban és iskolákban a gyerekek alapos felvilágosítást kapnak a kétszülős heteroszexuális családról, valamint a heteró férfiak és nők nemi szerepeiről. Több alkalommal meghívnak óvodai, iskolai foglalkozásokra heteró családokat és egyedülálló heteroszexuálisokat is. Az ország heteró polgárai évente egyszer tömegesen az utcákra vonulnak, hogy a heteroszexuális öntudat jegyében megmutassák önmagukat. Felmerül a kérdés, miért is heteró valaki Buziországban? Ennek sokféle oka lehet. A heteró lehet őslakos vagy őslakosok gyereke, hiszen a Buzi Köztársaság tíz év múlva, 2011-ben jön majd létre, az ENSZ határozatával és aktív közreműködésével. A heteró lehet bevándorló, akit az ország gazdagsága, jóléti állama és a buzik vendégszeretete vonz ide. Végül, az itt élő heterók nagy többsége Buziországban születik, meleg szülők gyermekeként, és felnőve sem szándékozik kivándorolni innen. Fontos elmondani, hogy az országban születetteknek nagykorúságuk elérése után az állam felajánlja a heteró országba való kivándorlás lehetőségét, és anyagilag is támogatja azt. A kivándoroltak megtarthatják buzi állampolgárságukat, így külhonban kettős állampolgárrá lehetnek. Például: amerikai-buzi, német-buzi, angol-buzi, magyar-buzi.

  Buziország hivatalos nyelve az angol, a spanyol, az orosz és a kínai, mivel a bevándorlók majd háromnegyedének anyanyelve e négy nyelv egyike. A hivatalos feliratok ebben az országban tehát angolul, spanyolul, oroszul és kínaiul is fel vannak tüntetve. A bevándorolt buziknak hivatalos ügyeik intézéséhez életük végéig joguk van az állam által fizetett anyanyelvi tolmácshoz.

  Magyarázatra szorul, hogy az ország miért ily kicsiny lesz, a melegek miért nem szakítanak ki maguknak nagyobb részt a világból. Hiszen a Föld 2031-ben már 8-10 milliárd lakójából legalább 250-300 millió meleg vagy leszbikus ember lesz, a csecsemőket és öregeket is beleértve. Miért nem feltételezhetjük, hogy felnőtt korában valamennyi meleg kivándorol Buziországba? Erre a kérdésre igen egyszerű a válasz. Azért nem vándorolnak ki, mert jól érzik majd magukat ott, ahol vannak. Mert álmom szerint a harmadik évezred tízes-húszas éveiben sok heteró országban is lesz meleg családmodell, a meleg nőknek joguk lesz a mesterséges megtermékenyítéshez, a meleg pároknak az örökbefogadáshoz, a melegek és leszbikusok a heterók megütközése nélkül is átölelhetik egymást az utcán, és csókolódzhatnak a villamoson. Egyre több országban láthatók és elfogadottak leszünk. Ezért aztán Buziország lakóinak száma létrehozása után néhány évvel a 12 milliós értéken stagnálásba kezd, és lakosságában a heterók aránya növekedésnek indul. Nincs kizárva, hogy lassan beolvad majd a heteró többségű országok tengerébe, elveszíti sajátos nemi-társadalmi-kulturális identitását. Ha így lesz, az egy természetes, szabad folyamat eredményeként alakul ki, és senki sem fogja sajnálni Buziország feleslegessé válását. Hiszen én sem álmodnék erről az országról, ha mostanában – ki tudja, miért? – nem vágyódnék oda.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…