Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Melegként élni az egyházban  >  I. Egyháztörténet, társadalomtudományok  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Ne bántsd a mást!

  (Mások, 1993/10., 28. o.)

  Augusztus 20-22-ig az Alternatív Hálóé volt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Ez alatt a három nap alatt zajlott az Alternatív Fesztivál a Soros Alapítvány és az Autonómia Alapítvány támogatásával. A háló társak nemigen lettek hálótársak, mert a zsúfolt program miatt alvásra kevés idő jutott. Napközben előadások, filmvetítések, vitakörök zajlottak, este pedig koncertek és az Egyetemi Színpad előadásai.

  Nem mondhatni, hogy a fesztivál túl nagy tömegeket mozgatott volna meg, mégis fontos szerepet töltött be a magyar politikai és társadalmi életben. Jelzi ezt, hogy a megnyitóra elment és beszédet mondott Fodor Gábor képviselő. Legnagyobb jelentősége talán abban áll, hogy a vidéki és budapesti alternatív egyesületek, politikai csoportok, művészeti társulatok felvehették egymással a kapcsolatot, megismerhették egymás elképzeléseit.

  Szegedről, Szentesből, Egerből, Zalaegerszegről, Hajdúböszörményről jöttek ifjúsági klubok, itt volt Budapestről a Bokor Katolikus Bázisközösség, a Martin Luther King Egyesület, az Anarchista Föderáció, az Alba Kör, a Feminista Hálózat, különböző zöld mozgalmak, a Tilos Rádió, a Pesty Fekete Doboz és a Mások.

  A vitafórumokon szó volt a különböző egyházakról, a nemzeti kisebbségekről, az ifjúsági munkanélküliségről, a szabadelvű szocializmusról, az antiszemitizmusról, a zöld ökonómiáról és a homofóbiáról. Első nap etno-koncert, a második nap blues-est zárta a programot.

  Az előadások, vitafórumok, koncertek, filmvetítések közti szünetben a Katalizátor Iroda könyvkínálatában és az alternatív lapok között böngészhettek az érdeklődők. Sok, kézzel sokszorosított plakát is a látogatók rendelkezésére állt, többnyire ingyen. Itt találkoztam többek között a NE BÁNTSD A MÁST! szövegű plakáttal, amit az Ifjú Szocialisták Mozgalom terjesztett.

  Kiemelkedő érdeklődés kísérte a Mások szerkesztősége által tartott vitafórumot. Az előadóterem zsúfolásig megtelt fiatalokkal. A többórás beszélgetés alatt szóba került a homoszexuális mozgalom története, a homofóbia oka, a melegek gyereknevelésének és pedagógusi pályán történő elhelyezkedésének kérdése, a hagyományos és az alternatív család előnye, és még számtalan más probléma, ami foglalkoztatta a nagyrészt kívülálló, de teljesen nyitott és toleráns hallgatóságot. A beszélgetés végén az a vélemény alakult ki, hogy a melegek valóban egy heteroszexuális diktatúrában élnek, mégis a közeledéshez nekik is lépéseket kellene tenni. Jelenleg a homoszexuális közösség szinte megközelíthetetlen azok számára is, akik jóindulatúan, segítőkészen és előítéletek nélkül szeretnének kapcsolatot találni.

  L. L.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…