Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Imádkozzatok azokért a homoszexuálisokért, akik…

  A Nyolc Boldogság Katolikus Közösség honlapján az „Imasarok” linkre kattintva egy e-mail küldő oldal jelenik meg. A közösség azt ígéri a látogatónak: „Az elküldött imaszándékokat a Közösség a kitett Oltáriszentség előtt csendes imádságában hordozza.” Ezen ígéreten felbátorodva Birtalan Balázs az alábbi imaszándékot küldte el az Öt Kenyér Közösség nevében a Nyolc Boldogság Katolikus Közösségnek:

  Krisztusban Testvéreim!

  A „Családvédelmi Charta 2005.” c. aktuálpolitikai pamflet aláírói között megütközve fedeztem fel az általam oly nagyra tartott Nyolc Boldogság Katolikus Közösség nevét. Eddig azt hittem, ez a közösség Krisztusnak kötelezte el magát, nem valamelyik politikai irányzatnak.*

  Úgy gondolom, a tudatlanság, tájékozatlanság nem bűn, hanem hiba: olyan hiba, amely ellen azon Szentlélek erejével kell föllépni, aki Isten Igéjén keresztül főparancsként hagyta ránk, hogy Istent ne csak „teljes szívünkkel”, hanem „teljes elménkkel” is szeressük.

  Urunk Jézus Krisztus nevében kérlek tehát benneteket, Testvérek, imádkozzatok:

  – imádkozzatok azokért a családokért, amelyek széthullanak a titkolózás miatt, mert a homoszexuális serdülő nem mer megnyílni szülei előtt;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuális fiatalokért, akiket családjuk kitagadott;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuálisokért, akik elvesztették munkahelyüket, miután kiderült nemi orientációjuk;
  – imádkozzatok azokért a szülőkért, akik öngyilkosságba kergették és kergetik homoszexuális hajlamú gyermekeiket;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuális fiatal nőkért és férfiakért, akik hivatás nélkül menekülnek önmaguk elől a szerzetesi vagy papi életformába;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuálisokért, akiket keresztény imaközösségükből kitaszítottak;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuálisok százezreiért, akiket a történelem folyamán máglyával, élve eltemetéssel vagy gázkamrával akartak az „igaz útra” téríteni, és imádkozzatok a gyilkosokért;
  – imádkozzatok Daniel Ange atyáért, aki a közösségetek által kiadott – alapvetően jóindulatú – könyvében döbbenetes tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot a homoszexualitásra vonatkozó konkrét, tárgyi ismeretek terén;
  – imádkozzatok azokért, akiket az ehhez hasonló, jószándékúan ostoba irományok a neurózis vagy pszichózis mélységeibe sodortak;
  – imádkozzatok azokért, akik a homoszexuálisokról szőtt összeesküvés-elméletekkel akarnak parlamenti mandátumhoz jutni;
  – imádkozzatok azokért a homoszexuális beállítottságú keresztényekért, akik keresztény „testvéreik” gyűlölködése miatt fordultak szembe végül Isten egyházával;
  – imádkozzatok a „Családvédelmi Charta 2005.” c. iratot aláíró homoszexuálisokért;
  – imádkozzatok a papi és püspöki szolgálatban álló homoszexuálisok sokaságáért;
  – imádkozzatok azokért az anyákért, akik inkább az abortuszt választanák, ha kiderülne, hogy magzatuk a homoszexuális hajlam kialakulását valószínűsítő gént hordozza;
  – imádkozzatok;
  – imádkozzatok;
  – imádkozzatok…!

  Krisztusban szeretettel köszönt:

                            Birtalan Balázs
  Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért

  Budapest, 2005. március 21.

  _______________________

  * Utólagos megjegyzés:
  A levelet, kár tagadni, erősen érzelemvezérelt állapotban írtam. A fenti mondat azt sugallja, mintha a lista aláírásából levontam volna a végletes következtetésr arra nézve, hogy a közösség elfordult Jézustól a politika kedvéért. Erről természetesen nincs szó. Továbbra is úgy gondolom: a Nyolc Boldogság Katolikus Közösséget valóban Jézus Krisztusnak elkötelezett emberek alkotják. Éppen ezért érintett személy szerint nagyon fájdalmasan ez az – eddig tudtommal rájuk (mint kifejezetten kontemplatív és szolgáló közösségre) nem jellemző – direkt elköteleződő gesztus a napi politika felé.

  Birtalan Balázs


  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…