Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  FELHÍVÁS

  Csatlakozva több keresztény közösség felhívásához, kérjük azon olvasóinkat, akik a történelem eseményeiben Isten gondoskodását és üdvözítő tervének kibontakozását keresik, 2002. április 7-én vállaljanak böjtöt és imádságot a Szentföld békéjének megvalósulásáért.

  Elsősorban Isten irgalmába ajánljuk magunkat, nem kívánunk az igazságosztó szerepében tetszelegve egymásra mutogatni. A maga igazának védelmére ugyanis mindenki tud elégséges okot felsorolni, de ez még egy tűzszünethez is kevésnek bizonyul. A bibliai salom, amely előleg a mennyei harmóniából, nem csupán fegyvernyugvást jelent, hanem összhangot magunkkal, a világgal és Teremtőnkkel. Bármelyik végén kezdjük végigjárni ezt az utat, az állomások feltételezik és megerősítik egymást.

  A gonoszság misztériuma olyan kibogozhatatlanul átszövi a világunkat, hogy reménytelen emberi léptékkel igazságot szolgáltatni és igaz ítéletet hozni. Hitünk szerint, csak a megbocsátás, a bosszútól való elállás és bizalom vezethet ki ebből az éjszakából. Együtt nő a búza és a konkoly az aratásig, azonban a mi felelősségünk, hogy mitől terhes a magvető köténye. Ezért fontos önmagunk megtisztítása a megszentelődés ősi eszközeivel és a közös ima erejével felvenni a harcot a világ fejedelmével.

  Isten adjon erőt és derűt mindannyiunknak a teremtés beteljesítésében végzett munkánkhoz.


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…