Technikai eszközök honlapunkon

A honlapunk javarészt elég egyszerűen épül fel technikailag, leszámítva, hogy minden oldalba be vannak illesztve bizonyos elemek (pl. angol és német zászló, nyilak, szivárványcsík, szivárványdoboz, elérhetőségünk) – egyébként emiatt szükséges, hogy .php az oldalak internetcímének a végződése, nem pedig a szokásos és legegyszerűbb .htm vagy .html . A HTML és a PHP között az a különbség, hogy a HTML-nél mindig, minden gépen minden körülmények között ugyanaz töltődik le egy adott pillanatban az általunk használt gépre, viszont a PHP-ban meg lehet oldani, hogy különböző esetekben más-más tartalom jelenjen meg, vagy hogy bizonyos részleteket egy az egyben beillesszünk akár több helyre is. Az Újdonságoknál is így működik: mindig az lesz beillesztve az oldalakba, ami épp aktuálisan szükséges: csupán egyszer szerepel az Újdonságok felsorolása, és a főoldalra meg az Olvasóterem több oldalára mégis ugyanaz lesz beillesztve. Ha átírom és feltöltöm az Újdonságok listáját, mindenütt az új tartalom lesz olvasható.

Ami fontosabb kivétel, az a Vendégkönyv, a Képtár, a Tudáspróba és a honlapon belüli kereső. Mindegyiket egy-egy külön program működteti. A Vendégkönyvet kezelő program kódját az interneten találtuk és letöltöttük (két apró javítást magam végeztem el és továbbítottam a szerzőknek, két további ötlettel együtt, amit nem tudtam megvalósítani). A Képtár kódját szinte teljes egészében magam írtam. – A Tudáspróba kódjának megalkotásához hirdetésben kértem segítséget, és végül egy FairyTom nicknevű srác küldte el a kódot, amit most is használunk. – A honlapos keresőnk, a FreeFind egy Angliában működő program révén működik.

Van még egy Webalizer nevű program, ami statisztikát számol, hogy melyik oldalunkat hányszor töltötték le, mely honlapokról érkeztek el hozzánk, stb., és 2001. augusztusától egy évig működött honlapunkon egy Hitometer nevű program, ami hasonló, de némely téren jobb információt nyújt.

A Mégis-oldal alján látható a híres melegek neve, ahogy futnak a böngésző alján. Ez a kód a honlapunkon lévő egy-két Javascript egyike, egy másik oldalról vettem át.

A honlapunk aránylag egyszerű technikai eszközöket használ; Javascript pl. alig van rajta, amivel ezerféle látványos és praktikus műveletet lehet végezni, noha ez már eléggé elterjedt eszköz. Sajnos ehhez kevésbé értek, és a honlapszerkesztésnél előbbrevalónak éreztük a tartalom fejlesztését és az áttekinthetőséget, mint a csillogó-villogó, trükkös funkciókkal ellátott felületet.

2002 tavaszán jött létre a minden lap alján megjelenő oldalajánló funkció, ahol a felbukkanó ablak és a kitöltendő kérdőív html és Javascript együtt, maga az e-mail-küldés pedig php-vel működik.

Sebestyén Fábián


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…