Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  Az úton járva  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  ÖRÖKRE EGYÜTT?
  Útmutató meleg kapcsolatokhoz / 4. rész

  Közös otthon teremtése

  (Mások, 1997/6., 54–55. o.)
  (Andrew Marshall Together Forever? című könyve alapján)

  Két ember csak az összeköltözés után ismeri meg igazán egymást: ekkor már mindennapos gyakorlati problémák is együttes megoldásra várnak (pl. főzés, mosás, mosogatás), s a párok úgy érezhetik – jogosan –, hogy lassan fényévnyi messzeségbe tűnik a kezdeti gyertyafényes vacsorák romantikája. Korábban a partnerek csupán vendégek voltak egymás lakásában vagy házában, ahol másféle szabályok alakították életüket, mint közös otthonukban.

  Elvárások

  Jobb mielőbb átgondolni, hogy mit vársz a kapcsolatotoktól. Ha együttélésre gondolsz, próbáld meg elképzelni a rátok váró mindennapokat. Hol fogtok élni, és főként hogyan? Ahogy Mr. Tökéletes helyett végül Mr. Majdnem Tökéletes mellett kötöttél ki, mindennapi életetek megszervezésében is várhatók egészséges kompromisszumok.

  A múltban a meleg párok gyakran követték a női/férfi szerepfelosztást. Emlékszem egy interjúra 1976-ból, ahol egy ötvenes éveiben járó meleg pár egyik tagja így nyilatkozott: „Én otthon maradok, mosok, sütök-főzök és elcsevegek a szomszédasszonnyal. Úgy tekintenek rám, mintha nő lennék, és be kell vallanom, hogy bizonyos büszkeséggel tölt el, ha az általam kimosott ruha fehérebb a többiekénél.” Más interjúkból az derült ki, hogy a párkapcsolatban élő melegek „anyósai” gyakran feleségként kezelték őket: (a partnerem anyja) „elvárja, hogy egyikünk a női szerepet játssza – persze nem az ő drága fiacskája!”. Az ilyen típusú elvárások maradványai máig felfedezhetők, de sok általam megismert pár inkább a hagyományos szerepfelosztás elkerülését hangsúlyozta. Általánosságban tehát az mondható, hogy a modern meleg párkapcsolatokban a két fél között egyenlően oszlanak el a háztartási feladatok.

  Hasznos dolog azt is megbeszélnetek, hogy mit jelent számotokra az otthon. Néhányan a külvilágtól óvó menedékként, mások a társasági élet színtereként tekintenek otthonukra. Tisztázzátok, hogy mennyire fontos egy saját sarok vagy egy különbejáratú íróasztal kialakítása. Vagy szükséges ez egyáltalán? Otthonotok művészi ízlésetek tükrözésére vagy inkább pihenőhelyként fog szolgálni, ahol az első szempont a kényelem? Mi például gyakran vitatkozunk ilyesmin a partneremmel: ő elsősorban a stílusosság híve, míg én a kényelemé. Őt jobban érdeklik a bútorok esztétikai jellemzői, míg én inkább arra figyelek, milyen jól lehet például egy fotelből tévét nézni. Fontos, hogy hangot adj az elképzeléseidnek, különben nem tudtok gyakorlati kérdéseket rendesen megtárgyalni. Bár sokak szerint ezek a kérdések csak másodlagos jelentőségűek a szerelemhez képest, mégis az ilyen „másodlagos ügyek” mindkét fél számára elfogadható megoldása vezet boldog és tartós kapcsolathoz.

  A heteroszexuális párkapcsolatok tradíciói szerint a férfi dolga otthon az elromlott készülékek javítása, valamint a kert és a kocsi rendbentartása. A nő főz, takarít és vezeti a háztartást. E szerepeket látva és megtapasztalva nőtt fel legtöbbünk. Egy egyedül élő meleg férfinak mindkét szerephez kötődő feladatokat el kell látnia. Egy párkapcsolatban azonban visszaköszönhetnek az általunk gyerekként megismert és megtanult szerepek, s ez sokféle problémához vezethet. Lehet, hogy már jó előre megegyeztek abban, hogy megosztjátok a házimunkát, de a gyakorlati kivitelezés már általában nem ilyen egyszerű. Segíthetnek azonban a következő ötletek:

  1. Gyűjtsétek össze, hogy pontosan milyen feladatok várnak rátok a ház körül, és beszéljétek meg, hogy ki mit fog ezekből elvállalni.

  2. Azt is jó elmondani a másiknak, hogy számotokra mik a legzavaróbb dolgok, vagyis mit kell szerintetek mindig mindenképpen megcsinálni, és mi halasztható esetleg kicsit későbbre.

  3. Beszéljétek meg, hogy mi történjen akkor, ha valamit mégsem végeznétek el. Hányszor lehet figyelmeztetni a másikat valamilyen általa elhanyagolt munkára anélkül, hogy összevesznétek?

  Általában a rendetlenség a legtöbb vita forrása. Saját rendetlenségünk felett valahogy könnyebb napirendre térnünk, mint a partnerünk által hagyott kuplerájon. Ezért ha van erre anyagi lehetőség, érdemes munkamegtakarító megoldásokba beruházni: vegyetek mosó- és mosogatógépet, vagy hívjatok egy takarítót! Sok kapcsolat bomlott már fel rendetlenség miatt, így az ilyen beruházás esetenként sokat lendíthet sorsotokon.

  Amikor házassági tanácsadóként dolgoztam, sok heteroszexuális párnál találkoztam hasonló problémákkal. Ez azzal is magyarázható, hogy a nők elvárásai a párkapcsolattal szemben megváltoztak, illetve változóban vannak: már nem elégíti ki őket, hogy fél életüket a férjükre való várakozással és gyerekneveléssel töltik, ugyanakkor a férjüktől még mindig sok olyasmit elvárnak, amit saját gyerekkorukban természetes jellemzőként tapasztaltak. Emlékszem egy esetre, amikor a feleséget rendkívüli módon dühítette, hogy férje nem hajlandó kipucolni a gyerekek cipőit. Aztán kiderült, hogy gyerekkorában az édesapja mindig kipucolta a cipőit. Férjét viszont úgy nevelték, hogy mindenki tegye rendbe a saját dolgait, így a cipőit is saját maga pucolta már gyerekkorától fogva. A férjet és a feleséget tehát eltérő módon nevelték, így a cipőpucolás problematikája az általuk helyesnek tartott, de egymástól eltérő gyereknevelési elvekre irányította a figyelmet: a feleség inkább kiszolgálta volna a gyerekeket, míg a férj inkább „önellátásra” nevelte volna őket. Ez a példa is mutatja, hogy milyen fontos a félreértések elkerülése végett a két fél között a különféle elvárások tisztázása. Ha megismered a másik véleményét és a vélemény hátterét, akkor érthetőbbé válik, hogy mi által nyernek különös fontosságot egyes, általad esetleg lényegtelennek ítélt kérdések.


  Fordította: Takács Judit


  Következő rész:
  Nemi identitás; praktikus tanácsok


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…