Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  Az úton járva  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  ÖRÖKRE EGYÜTT?
  Útmutató meleg kapcsolatokhoz

  (Andrew Marshall Together Forever? című könyve alapján)

  A heteroszexuális mítosz szerint az ideális élet kellékei sorrendben a szerelem, a házasság és a közös gyerekek. Ezek a kellékek azonban nem mindig vezetnek véget nem érő boldogsághoz, ahogy ezt a válások vagy a csonka családok is illusztrálják. A heteroszexuálisoknak azonban legalább rendelkezésre áll egy olyan szerepmodell, amihez képest kapcsolataikat alakíthatják: filmek, színdarabok és könyvek garmadája foglalkozik azzal, hogyan találkozik egy fiú egy lánnyal… majd élnek boldogan, amíg meg nem halnak. De maguk a családok is jó példákkal szolgálhatnak arra, hogyan lehet vagy kellene egy-egy kapcsolatot lebonyolítani. A melegekre nem nehezednek ilyen típusú elvárások, viszont általában sűrű homály fedi annak a kapcsolatnak a jövőjét, ami úgy kezdődik, hogy egy fiú találkozik egy fiúval, illetve egy lány egy másik lánnyal. Mi most ezt a homályt szeretnénk oszlatni olyan gyakorlati kérdések körbejárásával, melyek reményeink szerint segítséget nyújthatnak a kapcsolatban élő vagy kapcsolatra vágyó melegeknek.  1. rész – Hogyan találjunk partnert?
  2. rész – Vajon jól választottam?
  3. rész – A melegség felvállalásának nehézségei
  4. rész – Közös otthon teremtése
  5. rész – Nemi identitás; praktikus tanácsok
  6. rész – Pénz – a nagy meleg tabu
  7. rész – A régi és az új barát
  8. rész – Családtagok, anyósok és más különös teremtmények
  9. rész – Hogyan birkózzunk meg anyósunkkal, apósunkkal?
  10. rész – Hűségesnek lenni vagy nem lenni
  11. rész – Meleg szülők
  12. rész – Mire megvénülünk
  13. rész – A jó kapcsolat tizenkét aranyszabálya


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…