Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  Az úton járva  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  ÖRÖKRE EGYÜTT?
  Útmutató meleg kapcsolatokhoz / 12. rész

  Mire megvénülünk

  (Mások, 1998/3., 58–59. o.)
  (Andrew Marshall Together Forever? című könyve alapján)

  Sokan szinte kizárólag rövidéletű meleg párkapcsolatokat tudnak elképzelni. A társadalom is hajlamos a meleg kapcsolatok átmenetiségét hangsúlyozni. Pedig léteznek évtizedek óta együttélő, egymás mellett kitartó, együtt öregedő meleg párok. A több évtizedes közös múltra visszatekintő párok kapcsolata kezdetben teljesen illegálisnak számított, hiszen akkor még sok helyen büntetendő cselekedetnek vagy titkolnivaló kóros elváltozásnak tekintették a homoszexualitás gyakorlását. Így a kezdetekkor a lebukás veszélye miatt igen diszkréten kellett kezelni ezeket a kapcsolatokat, a későbbiekben viszont mintha megrögzült szokássá vált volna a titkolózás. Eme egymás mellett diszkréten kitartó – mára már idős – urak azonban élő példái annak, hogy a meleg szerelemnek sem csak a tünékenység a jellemzője.

  A beszámolók szerint általában húsz-huszonöt év után érkezik el egy meleg kapcsolat abba a fázisba, melyet a partnerek által korábban még nem tapasztalt bensőségesség érzetének kialakulásával lehetne jellemezni. Valahogy úgy kell ezt elképzelnünk, mint a közös élet egy teljes körfordulatát: mintha megint visszaérkeznénk a szerelem kezdetének romantikájához, csakhogy most már nem az egymás iránt táplált remények bizonytalansága, hanem a közös múlt formálta élmények valósága a legfontosabb mozzanat. Ez az az időszak – amit nevezhetnénk akár beérésnek, mint a nemes boroknál –, amikor a partnerek többet jelentenek egymásnak bárki vagy bármi másnál.

  Ahogy idősödsz, egyre jobban kézben tudod tartani az életedet és magadat: bölcsebbé és – remélhetőleg legalább a korábbiakhoz képest – tehetősebbé válsz. Kevésbé érdekel, hogy mások mit gondolnak rólad, sokkal inkább a saját értékrendszered határozza meg, hogyan élsz. A melegeknél ez általában azzal jár, hogy tudatosabban kiállnak a jogaikért, és nem hajlandók minden kellemetlenkedést eltűrni. Tehát az mondható, hogy jó esetben az életkorral egyenes arányban nő az önbizalom és a magabiztosság. Persze eszünkbe juthat az is, hogy a melegek egy része arra kínosan ügyelve tölti el az életét, hogy nehogy valahogy megbotránkoztassa a heteró társadalmat: nehogy agressziójuk és előítéleteik céltáblájává váljék. Pedig néha kifejezetten jót tesz a társadalomnak a megbotránkozás, így legalább felszínre kerülhetnek olyan kérdések, melyek problémát okoznak a melegek mindennapi életében.

  Akik életük húsz-huszonöt évét együtt töltötték, vagyis „beért” a kapcsolatuk, azok általában kitartanak egymás mellett addig, amíg a halál el nem választja őket. A meleg párkapcsolat eme utolsó fázisára az jellemző, hogy a pár élvezheti korábbi közös érzelmi és anyagi befektetéseiket. Az ebben az időszakban jelentkező gondok többsége többnyire független a partnerek személyiségétől vagy egymás iránti érzéseiktől – ilyenek például az egészségi problémák, melyek leküzdésében vagy átvészelésében viszont sokat segíthet a partner szeretete.

  Praktikus tanács: ha bármilyen kórházi kezelésedre kerülne sor, legközelebbi hozzátartozódként partneredet nevezd meg, így ha valami miatt esetleg csak családtagok látogathatnak, a számodra legfontosabb személy a közeledben lehet, és döntési helyzetekben is vele fognak elsősorban konzultálni.

  Bár a meleg pároknak jóval nehezebb a helyzete a heteró párokénál – hiszen a társadalomtól csak igen kevés olyan támogatásban részesülnek, ami a heterók számára magától értetődően adódik –, tapasztalataim szerint a meleg partnerek egymás iránt toleránsabbak és nyitottabbak, mint a heterók. Ez talán azzal is magyarázható, hogy a melegeknek annyi időt és energiát kellett a mássághoz való jogért folytatott küzdelemre áldozni, hogy megtanulhatták a másság tolerálásának gyakorlatát. Az egymástól való különbözőség egy kapcsolat keretében szorosabb kötődést is eredményezhet, hiszen jó esetben éppen azt látod meg a másikban, ami belőled mindig hiányzott, illetve amire magad is mindig vágytál.

  Az alábbiakban tekintsük át néhány pontban, hogy hogyan tanácsos a partnerek közötti különbségeket kezelni:

  1) FOGADD EL A KÜLÖNBSÉGEKET! – Talán éppen azért választottad őt, mert annyira különbözik tőled. Pedig fiatalabb partnered esetleg gyakrabban vágyik szórakozni, mint te; más nemzetiségű, vallású partnerednek pedig talán nehezen viseled némely furcsa – ám az ő kultúrájában teljesen természetesnek számító – szokását. Ha nehézségeid támadnak, próbáld meg intenzíven felidézni, miért szerelmesedtél éppen őbelé.

  2) NE PRÓBÁLD MEGVÁLTOZTATNI A MÁSIKAT! – Az erőszakos változtatási szándék a kívánttal éppen ellentétes hatást vált ki az esetek többségében: vagyis a megváltoztatni kívánt alany még inkább ragaszkodni fog azon értékeihez, melyektől szerettük volna megszabadítani.

  3) TULAJDONKÉPPEN MEKKORÁK IS EZEK A KÜLÖNBSÉGEK? – Gyakran kiderül, hogy azok a különbségek, amelyek kezdetben óriásiaknak tűntek, nem is olyan nagyok, vagy akár nem is léteznek. A létra lábánál álló számára a létra tetején álló nagyon magasnak tűnhet – mindaddig, amíg le nem mászik onnan. Egy kapcsolat kezdetén egyes tulajdonságokat hajlamosak vagyunk eltúlozni, vagy egyszerűen érzéki csalódást élünk át, mert még nagyon hat az újdonság ereje. A kezdeti elvarázsolódást azonban többnyire normális érzékelésünk visszanyerése követi.

  4) HA ÚGY ÉREZZÜK, HOGY ELFOGADNAK OLYANNAK, AMILYENEK VAGYUNK, ESETLEG MÉG NÉMI VÁLTOZÁSRA IS HAJLANDÓAK LESZÜNK… – Az együtt töltött idők során a jól működő kapcsolatban élők bizonyos szempontból egyre hasonlóbbakká válnak egymáshoz. Ha sikeres az összecsiszolódás, akkor egy kívülálló már nem képes felfedezni, hogy eredetileg milyen különböző háttérrel rendelkeztek a partnerek. Előfordul, hogy sikerül elsajátítanunk a másiknak azokat a jó vonásait, amelyek annyira vonzóvá tették őt a számunkra – így mi is teljesebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érezhetjük magunkat.

  Végül még egy tanács – amit azonban nemcsak az idősebb melegeknek érdemes megfontolniuk – arra az időszakra, mire partnerünkkel együtt békében és szeretetben „megvénülünk”: készíts végrendeletet! Végrendelet híján ugyanis szüleid, testvéreid, távoli rokonaid vagy az állam örököl utánad mindent, szerető partnered életét pedig esetleg teljesen tönkreteheti a jogi rendezetlenség. Legjobb ezzel ügyvédhez fordulni, mégpedig olyan ügyvédhez, akihez őszinte lehetsz melegségeddel kapcsolatban, így el lehet kerülni olyan komplikációkat, melyek jogi tájékozatlanságodból adódnak, de súlyos következményekkel járhatnak. A végrendeletben foglaltakat érdemes megbeszélni a családtagokkal, így felszínre kerülhetnek olyan feszültségek (például partnered és egyik családtagod között), melyeket jobb még a te közreműködéseddel tisztázni, vagy legalább ennek esélyt adni. Persze ezeregy kifogást hozhatunk fel a végrendelet-készítés elkerülésére: olyan bizarr, sőt félelmetes a saját temetésünk megszervezése! No meg tudat alatt az motoszkálhat bennünk, hogy amivel nem foglalkozunk, az talán nem is fog bekövetkezni… Mégis, véleményem szerint, minden melegnek – és különösen a párkapcsolatban élőknek – végrendeletet kellene csináltatnia, mert ez az egyetlen mód, hogy kívánságaidnak akkor is érvényt szerezz, amikor fizikailag már nem lehetsz jelen többé szeretteid körében.


  Fordította: Takács Judit


  Következő (befejező) rész:
  A jó kapcsolat tizenkét aranyszabálya


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…