Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  Az úton járva  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  ÖRÖKRE EGYÜTT?
  Útmutató meleg kapcsolatokhoz / 10. rész

  Hűségesnek lenni vagy nem lenni

  (Mások, 1998/1., 54–55. o.)
  (Andrew Marshall Together Forever? című könyve alapján)

  Ha meleg párok többsége nem monogám. Bár elméletben hűségpártiak, szexuális életükben előfordul a hosszútávú partner mellőli el-elkalandozás. Ezt sokan úgy fogalmazzák meg, hogy szexuálisan ugyan nem, de érzelmeiket tekintve hűségesen kitartanak egy partner mellett. A férfiak különösen hajlamosak arra, hogy életüket különféle, egymástól teljesen elkülönített szférákra osszák fel: például munkahelyi és otthoni szférára, vagy szexuális és szerelmi szférára. Sok feleségcsaló férfi meg van győződve saját hűségéről, és meglepetéssel fogadja, ha szexuális kalandja házassága felbontásához vezet. Ezzel ellentétben a melegek, legalábbis a férfiak, a szexuális elkalandozást némileg megértőbben fogadják: számukra a nyitott kapcsolat gondolata sokkal kevésbé idegen és ijesztő, mint sok heteroszexuálisnak.

  Ha magyarázatot szeretnénk találni erre a különbségre, talán onnan lehetne elindulnunk, hogy a nők többsége kevésbé választja szét a szexet és a szerelmet, mint férfitársaik. A legtöbb feleség a férj szexuális félrelépését érzelmi semmibevételként illetve mellőzésként értékeli, míg ha a feleség teremt házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, nagyon valószínű, hogy ez a férj iránti érzelmek alapos megrendülését tükrözi. – A meleg párkapcsolatokban viszont inkább azt figyelhetjük meg, hogy a kapcsolat kezdetét megelőzően általában mindkét partner intenzív szexuális életet él, így mire közös életet kezdenek, mindketten megtapasztalhatják, hogy a szex bizonyos esetekben érzelmi tartalmat nélkülöző, pusztán fizikai felszabadulást hozó élményként működik.

  A legutóbbi időkig bátran lehetett úgy fogalmazni, hogy a nők gazdaságilag függenek a férfiaktól. Váláskor a feleség nemcsak társának, de eltartójának elvesztését is kockáztatta. Sőt, legtöbbször a férj árnyéka biztosította a feleség társadalmi státuszát, s ebből adódóan a feleség identitásának egy része is szorosan a férjhez kapcsolódott. Így vált évtizedek, évszázadok máig megőrzött normájává a monogámia. – Egy melegnek viszont önmaga tudatos felvállalása során annyi normát kell áthágnia, annyi társadalmi elvárással kell szembefordulnia, hogy némileg cinikusan azt is mondhatnánk: mit számít már eggyel több vagy kevesebb?!

  A férfiak a róluk kialakított hagyományos kép szerint amolyan szexvadászok. Másrészt viszont a szex adja a férfiaknak azon ritka lehetőségek egyikét, amikor kifejezhetik érzelmeiket és akár sebezhetőnek is mutatkozhatnak. A szex többarcú jelenség: működhet egyfajta érzelmi kötelék kifejeződéseként, de lehet pusztán az egymáshoz való közelebbkerülés illúziója. – Meleg férfiak számára a szex sajátos hobbiként szolgálhat, és ez a meleg társasági élet egyik elfogadott eleme: a meleg bárok, mulatók, szórakozóhelyek jórésze e hobbi űzőire építi szolgáltatásait. Így a szabadabb szexuális hozzáférés is magyarázhatja az elkötelezettebb meleg párkapcsolatok kezdésének viszonylagos kitolódását.

  A melegek társadalmi elutasításának egyik következménye lehet, hogy a melegek nem tudják elfogadni önmagukat. A szex pedig sok mindenért kárpótolhat: ha más férfiak szexuálisan vonzónak találnak bennünket, akkor valóban vonzónak és értékesnek érezzük magunkat. Sőt, egy ponton túl esetleg eljutunk ahhoz a téves felismeréshez, hogy szexuális aktivitásunkkal egyenes arányban növelhető az önbecsülésünk is…

  Nyitottság vagy kizárólagosság?

  Elég nehéz dolog előre eldönteni, hogy egy párkapcsolat a nyitottság vagy a kizárólagosság elvét kövesse – legalábbis szexuális téren. Az előzetes elhatározások különben sem mindig valósíthatók meg. A gyakorlatban a partnerek ide-oda mozoghatnak egy monogám és egy teljesen nyílt kapcsolatformát összekötő elméleti skálán. Sokan csak abban egyeznek meg, hogy bármit is tesznek, nyíltan és őszintén beszámolnak esetleges elkalandozásaikról társuknak, mások meg inkább azt vallják, hogy jobb a titoktartás, hiszen „amiről nem tudunk, az olyan, mintha meg sem történt volna”. Ám a titkokhoz ragaszkodók is általában kialakítanak bizonyos szabályrendszert, ami alapján titkos életüket megpróbálják párkapcsolatukkal összhangba hozni. Ezek közül most felsorolok néhányat.

  1) MIKOR – Van, ahol engedélyezett a párkapcsolaton kívüli szexuális partnerkeresés bizonyos meghatározott időszakokban, például amikor egyikük hosszabb időre elutazik.

  2) MIT – Van, ahol mindenféle szexuális kalandot elnéznek egymásnak, kivéve a közösülést.

  3) HOL – Van, ahol a kapcsolaton kívüli szex engedélyezett helyszíneire vonatkozik a megállapodás: például mindenütt szabad, csak a közös otthonban nem.

  4) GYAKORISÁG – Van, ahol az egy estés kikalandozás elnézett gyakorlat, de az alkalmi szexuális partnerrel való második találkozás már szigorúan tilos.

  5) KÖZÖSKÖDÉS – Van, ahol nem bánják a harmadik megjelenését abban az esetben, ha a szexuális aktus is hármasban folytatható.

  6) BARÁTOK – Van, ahol szigorúan tilos a pár közeli barátaihoz való szexuális közeledés.

  7) ÉRZELMEK – Mindent szabad, amíg garantált az érzelemmentesség. Összefoglalóan az mondható, hogy mind a zártabb, mind a nyitottabb kapcsolatoknak megvannak a maguk előnyei. A szex amolyan hasznos barométerként funkcionálhat egy kapcsolatban: ha a partnerek már nem figyelnek oda egymásra eléggé, általában a szexuális életükben jelentkezik legelőször változás. A rossz, illetve elromlott szex ráébresztheti a partnereket arra, hogy valami nincs rendben velük. Persze, ha valaki külső szexuális kapcsolatokat is fenntart, akkor nehezebben reagál az ilyen riasztásokra.

  A nyitott kapcsolatok veszélye az, hogy könnyen szerelmi háromszöggé alakulhatnak, ami krízishelyzetekhez vagy végső esetben a kapcsolat felbomlásához vezethet. Talán e veszélyforrás felismerésével magyarázható a némely kapcsolatban tapasztalható óvintézkedések bevezetése: hiszen elég nehéz szerelembe esni olyan valakivel, akinek még a nevét sem tudod, vagy biztos vagy benne, hogy sosem fogtok ismét találkozni.

  A monogámia sokak számára nehezen kivitelezhető dolog, sőt hallottam olyan megfogalmazást is, ami szerint „a monogámia nem érdekes embereknek való”. Ha tehát úgy ítéljük meg, hogy számunkra kivihetetlen vállalás egy kapcsolatban a szexuális kizárólagosság, akkor talán jobb szembenézni és számolni saját gyengeségeinkkel, mint partnerünk felé az állhatatosság mintaképét mímelni. A hazudozás ugyanis semmiféle kapcsolatnak nem szolgál jó alapul.


  Fordította: Takács Judit


  Következő rész:
  Meleg szülők


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…