Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  Az úton járva  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  ÖRÖKRE EGYÜTT?
  Útmutató meleg kapcsolatokhoz / 3. rész

  A melegség felvállalásának nehézségei

  (Mások, 1997/5., 54–55. o.)
  (Andrew Marshall Together Forever? című könyve alapján)

  A párkapcsolat nyilvános jelenség, s amíg egy meleg nem képes őszintén szembenézni saját szexualitásának jellemzőivel, addig nagy nehézséget jelenthet számára egy jó meleg párkapcsolat kialakítása és fenntartása. A folyamatos titkolózás és szégyenkezés nem vezet sikerhez. De mik a melegség felvállalását leginkább akadályozó tényezők?

  1

  A társadalmi attitűdök. Gondolom, nem szükséges itt elismételnem mindazokat a negatív beidegződéseket vagy csúfolódó szavakat, melyekkel a melegek nap mint nap találkozhatnak – a tudatlanságból vagy hiányos ismeretekből táplálkozó képzetek és hazugságok mindannyiunk számára ismerősek. A fiatal melegeket érő pszichológiai erőszak miatt csak a szerencse, belső erőnk és (a meleg közösségek nyújtotta) támogatás révén van esélyünk arra, hogy kiegyensúlyozott és boldog emberekké váljunk. A többiektől különbözőnek, másnak lenni mindig nehéz, jelentsen ez a másság bőrszínt, etnikai hovatartozást vagy valamilyen fogyatékosságot – de az említett csoportok általában számíthatnak legalább a családjukra. A melegek viszont gyakran magányos harcra ítéltetnek, ami az első lépések megtételét tovább nehezíti.

  2

  Internalizált homofóbia (azaz magunkévá tett meleggyűlölet). Ez néha olyan mélyen gyökerezik az emberekben, hogy észrevétlenül minket is megfertőzhet. Ha a negatív érveket elég gyakran ismételgetik, a végén valamennyit még el is hihetsz belőlük: ha mindenki úgy gondolja, hogy beteg vagy, egy idő után elkezdesz hinni az igazukban. Manapság ez a szempont talán kezd veszíteni a fontosságából – legalábbis a néhány évtizeddel ezelőtti helyzettel összehasonlítva. Mégis még rengeteg dolgot kell megváltoztatni ahhoz, hogy kivesszenek belőlünk az öngyűlölet csírái.

  3

  Kivetített homofóbia. Ez nem más, mint olyasmit tulajdonítani más embereknek, amit nem szeretünk vagy elfogadhatatlannak tartunk magunkban. Vegyük például a buziverőket, akik olyasmiért büntetnek minket, ami tulajdonképpen az ő feldolgozatlan problémájuk saját magukkal. – Sok meleg kényelmetlenül érzi magát nőies férfiak társaságában: amikor arról beszélnek, hogy mennyire utálják a transzvesztiket, ez felfogható saját nőiesebb jellemzőiktől való távolodási kísérletként. Azok a melegek, akik elfogadják saját szexualitásukat, általában nem nagyon zavartatják magukat azzal, hogy valaki mennyire affektál.

  4

  Kell ez az egész hajcihő egyáltalán? Sok meleg azzal indokolja szexualitásával kapcsolatos hallgatagságát, hogy a heteroszexuálisok sem hirdetik fennhangon heteroszexualitásukat. Legközelebb, ha találkozol egy heteroszexuálissal, figyeld meg, mennyi időbe telik, míg a beszélgetésben megjelenik a férj/feleség, barát/barátnő, illetve a gyerek. Vegyünk csak egy nagyon egyszerű és gyakori kérdést: Mit csináltál a hétvégén? Fogadok, hogy tíz percen belül kiderül, hogy az illető heteró. A meleg hírességeket is sok kritika éri, amiért úgymond „lebegtetik” (vagyis nem teszik egyértelművé) melegségüket, míg a heteroszexuális sztárok a legtöbb pénzt ígérő lapoknak adják el esküvői fotóikat, illetve gyerekeik fényképeivel reklámoztatják legújabb produkcióikat.

  5

  A szülőkkel való kapcsolat. Ez igazán jelentős akadály lehet. A melegségünk megtárgyalását szüleinkkel kettős tabu gátolja: nem elég, hogy tudomásukra kellene hoznunk, hogy nem szándékozunk megnősülni, de olyan egészen belső érzéseinkről is beszélnünk kellene, ami sok helyen egyszerűen lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Ha otthon csak az időjárásról vagy a kertről (vagy hasonlóan életbevágó dolgokról) tudsz beszélgetni a szüleiddel, akkor az igazi kérdések valószínűleg túl fenyegetőnek tűnnek ahhoz, hogy szóba jöhessenek. Az ilyen otthoni légkör akár generációkon át öröklődhet tovább, így senki sem tanul meg, illetve nem mer intim kérdésekkel előhozakodni. Az otthoni hallgatás eredhet abból a korai (akár gyerekkori) sejtésből is, hogy érzéseid „mások” és a többiek számára elfogadhatatlanok – ami gyakran jóval az előtt elhatalmasodhat az emberen, mielőtt felfogna valamit a szexről vagy a meleg létről. Így már egész korán elkezdődhet életünk átszerkesztése, ami sokszor összeegyeztethetetlen igazi érzéseink feltárásával. Ha szinte lehetetlen szüleid előtti feltárulkozásod, fontos lenne, hogy átgondold és megértsd velük való kapcsolatodat. Az én esetem például arról szólt, hogy anyám egyetlen ambíciója a tökéletes gyereknevelés volt: ebbe fektette összes energiáját. Így sokáig azt éreztem, hogy mindenben meg kell felelnem az elvárásainak azáltal, hogy mindig a legkiválóbb leszek és szakmám csúcsára jutok. Ezt a „tökéletes gyereket” végül el kellett magamban búcsúztatnom: tengernyi könnyel sirattam el, mielőtt fel tudtam vállalni igazi énemet.

  Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy ennyi nehézség ellenére mégis miért vállaljam fel valódi énemet. Az okok a következők:

  1. Ha te nem tájékoztatod szüleidet, illetve családodat, majd elmondja nekik valaki más. A saját verzió előnyei, hogy előadásodat megfelelően előkészítheted, megtervezheted, te választhatod ki az erre legmegfelelőbbnek vélt pillanatot és hatékonyabban összpontosíthatod erőidet.

  2. A társadalmi attitűdök változnak.

  3. Az emberekben tiszteletet és csodálatot ébreszt a nyíltság.

  4. Az őszinteség javítja a szülőkkel való kapcsolatot. Nehéz úgy élni valaki közelében, hogy folyamatosan hazugságokkal ámítod.

  5. Jobban, „egészebbnek” fogod érezni magad. Így nem kell tovább különböző személyiségekként előadnod magad, nem kell tovább játszanod a különböző helyzetekre betanult szerepeidet – ami egyébként elég fárasztó és idegőrlő játék.

  Önmagunk felvállalása lépésenként:
  1. Magamban.
  2. Más melegek előtt.
  3. Heteroszexuális barátok előtt.
  4. A család előtt.
  5. Mindenki előtt.

  Minél tovább tudsz lépni, annál könnyebb a továbbhaladás. Minél nyíltabb vagy, annál több segítségre, támogató forrásra találsz. Amikor heteroszexuális barátaimmal beszélgetek arról, hogy az embernek nem lehet igazán jó párkapcsolata anélkül, hogy teljesen őszinte lenne, ez talán túl evidens megállapításnak tűnik a számukra. ők hozzászoktak a társadalom és a család támogató hátteréhez, és nehezen tudják elképzelni, hogy hogyan lehet enélkül élni. Nekünk mégis abból kell kihozni a legtöbbet, amink van. Az őszinteség jó érzés, főként ha az is eszünkbe jut, hogy példánkkal pozitív szerepmodellt adhatunk más melegeknek is. S azt sem szabad elfelejtenünk, hogy azok a heteroszexuálisok, akiket személyes ismeretség vagy barátság fűz melegekhez, általában kevesebb előítélettel viseltetnek a melegekkel szemben, mint a többiek. Ez pedig elvezethet egy olyan társadalom kialakulásához, melyet egyre kevésbé jellemez a melegség elutasítása.


  Fordította: Takács Judit


  Következő rész:
  Közös otthon teremtése


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…