Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  A homoszexualitás mint jelenség  >  I. Pszichológia  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Gyermekorvosi „IGEN”

  (Mások, 2002/3. sz., 10. o.)

  A befolyásos Amerikai Pediátriai Akadémia (AAP) azt ajánlja a bíróságoknak, hogy engedélyezzék a homoszexuálisoknak azonos nemű partnerük gyermekének örökbefogadását.

  Az 55 ezer tagot tömörítő gyermekorvosi szövetség nagy feltűnést keltő állásfoglalása szerint kutatási adatok igazolják, hogy az azonos nemű szülők által nevelt gyermekeknek semmiféle hátránytól nem kell tartaniuk fejlődésükben, a homoszexuálisok is szeretetteljes és kiegyensúlyozott családi környezetet tudnak biztosítani a csemetének.

  Az AAP a legjelentősebb gyermekorvosi szövetség az USA-ban. Az egyesület úgy becsüli, hogy az Egyesült Államokban akár 9 millió gyermek is nevelkedhet olyan családban, amelynek legalább az egyik tagja homoszexuális. Pontos adatok nincsenek, mert egyes szövetségi államok statisztikái nem foglalják magukba a homoszexuális adoptálásokat.

  A gyermekorvosi szövetség Pediatrics című folyóiratának február 4-i keltezésű számában megjelent állásfoglalás szerint a homoszexuális párok általi örökbefogadás engedélyezése a gyermek érdekét szolgálja, mert garantálja számára ugyanazokat a jogokat és szociális védelmet, amelyet a heteroszexuális pároknál nevelkedő gyermekek élveznek.

  – Egy meleg szülő gyermekét is megilleti az a biztonság, amit az jelent, hogy két, jogilag elismert szülője van – hangoztatja az állásfoglalás, amely szerint ily módon biztosítani lehet a gyermek jövőjét vér szerinti szülője esetleges elvesztése vagy a párkapcsolat felbomlása esetén is. Az akadémia hivatkozik az elmúlt két évtizedben végzett tanulmányokra, melyek bizonyítják, hogy a homoszexuális párok által adoptált gyermekek „boldogok, pszichológiai és szociális szempontból semmiféle különösebb problémával nem küszködnek”.

  Az amerikai fundamentalista szervezetek persze rögtön felhördültek, és azzal vádolják a gyermekorvos-szövetséget, hogy „a tudományos adatok helyett a melegmozgalmak követelései előtt hajtottak fejet”. Joseph Hagan, az akadémia illetékes bizottságának elnöke elismerte, hogy a témát illetően valóban csak korlátozott tudományos eredményekre támaszkodhattak, mindamellett hangoztatta: az állásfoglalás nem a homoszexuálisok jogairól, hanem éppen ellenkezőleg, a gyermek szükségleteiről szól.

  Az amerikai gyermekorvosi akadémia állásfoglalása várhatóan messzemenő kihatással lesz a jövőben az örökbefogadásokkal kapcsolatos bírósági és törvényhozási döntésekre az Egyesült Államokban – és továbbgyűrűzve vélhetően másutt a világon is. Az AAP igen nagy tekintélyt élvező intézmény, és szavának súlyát növeli, hogy egyáltalán nem számít radikális követeléseket felkaroló szervezetnek.

  Az Egyesült Államokban nincs országosan egységes szabályozás az azonos nemű párok általi örökbefogadást illetően. Három államban – Vermontban, Connecticutban és Kaliforniában – a helyi törvényhozás kifejezetten engedélyezte az adoptálást egynemű pároknak, míg négy másik helyen – Illinois, New York, New Jersey és Massachusetts államokban, valamint a fővárost magába foglaló District of Columbiában – bíróságok hoztak ilyen örökbefogadást helyeslő döntést. Floridában, Mississippi és Utah államban törvény tiltja a meleg párok általi örökbefogadást, mindenütt másutt pedig általános érvényű állásfoglalás hiányában esetről esetre döntenek a bíróságok az örökbefogadási ügyekről.

  Musztafa


  Kapcsolódó anyagok:

   Magyarul Angolul

   Az oldal elejére
   Vissza a főoldalra
     
   Ajánló
  • Újdonságok
  • Mozaik kö­zös­ség
  • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
  • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
  • 25 tévhit a melegekről
  • Utam az önelfogadás felé
  • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
  • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

  • Hírek
  • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
  • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
  • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

   Anglikándosszié…
   További hírek…