Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Homoszexualitás  >  Melegek a társadalomban  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    
   
  „Például a homofóbia Magyarországon oly erőteljes jelenlétének vizsgálatánál nem felesleges eszünkbe idézni, hogy a zsidóság egyik alapvető kulturális-vallási tilalma a homoszexualitásra vonatkozott. De ennek nem valamiféle kozmikus értelme volt, hanem egyszerűen az, hogy a kiválasztottság tudatában élő, a természeti kultuszokat űző népcsoportoktól önmagát elkülöníteni akaró nép számára létszükséglet volt az utódok létrehozása, a szaporodás. A másik két meghatározó kultúra – az antikvitás és a kereszténység – ettől eltérően állt az egyneműek szociális és szexuális társulásához: a keresztény egyház első ezer éve példaértékű toleranciát tanúsított a homoszexuálisokkal szemben – a teljes elfogadást csak a XII. századtól váltotta fel a tiltás, a kiátkozás.

  Évezredes emlékképek rögzülnek – beszélgetés Bíró Judit szociológussal Deviációk című könyve kapcsán, Magyar Hírlap, 1998. október 17.

  Forrás: Mások, 1998/12., 11. o. (kiemelés a honlapszerkesztőtől)


  Három tanulmány a Deviációk c. kötetből (szerk.: Bíró Judit, Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 1998.):


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…