Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A belső szoba  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Közlemény

  Magyarországon a kereszténység és melegség kérdésére adott pozitív válasz az elmúlt tíz évben elsősorban az Öt Kenyér Közösség névhez kapcsolódott. Az 1996. augusztus 1-jén született közösség nemcsak zárt imacsoportként működött, hanem számos úton igyekezett továbbadni egyszerű, sokak számára mégis nehezen elfogadható üzenetét: Isten szeretete nem függ a szexuális orientációtól. Működését nyilvános istentiszteletek, diszkriminációellenes megnyilatkozások, médiaszereplések kísérték – és nem utolsósorban a www.otkenyer.hu címen található honlap, amelyen a témával összefüggő hírek, cikkek, esszék, tanulmányok sokasága olvasható.

  Úgy gondoljuk, tízéves munkánkkal járhatóvá tettünk egy utat az utánunk következők számára. Mostantól a hazai keresztény-meleg önszerveződések új stádiumba léphetnek: az Öt Kenyér – mint ez idáig az egyetlen keresztény-meleg közösség – megszűnt; reményeink szerint funkcióját ezt követően több, különböző arculatú imacsoport, közösség vagy gyülekezet veszi át.

  Az Öt Kenyér néven továbbra is prosperáló egyesület tevékenységét a jövőben az információgyűjtésre és -átadásra – elsősorban a honlap fenntartására és fejlesztésére – kívánja összpontosítani.

  Budapest, 2006. augusztus 17.

  Ádám Miklós s.k.
  ügyvivő
  Birtalan Balázs s.k.
  ügyvivő
  Sándor Bertalan s.k.
  ügyvivő  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…