Kérdések a kereszténység és homoszexualitás témakörében
(Az oldalt folyamatosan bővítjük.)

 • Bűn-e a homoszexuális hajlam?
 • Elítéli-e a Biblia magát a homoszexualitást?
 • Mit tanít az egyház a homoszexualitásról?
 • Részt tud-e vállalni egy homoszexuális ember az életadásban?
 • Miként lehet egy meleg keresztény?
 • Mit kezdjünk a Bibliának a homoszexuális viselkedést – látszólag – elmarasztaló részeivel?

 • Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…