Sándor Bertalan
– bibliográfia –

Negyedrészt „Búzi” [1] vagyok, és 100 %-osan meleg. 1967-ben születtem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szüleim [2] egyszerű emberek. Gyermekéveimet [3] az ukrán határ melletti kis faluban, Beregsurányban éltem testvéreimmel [4]. Itt tanultam meg járni, beszélni, embernek lenni, és egy kicsit kereszténynek is. Az általános iskolát [5] elvégezve Nyíregyházán érettségiztem [6]. Még nem múltam el 18, amikor az őrbottyáni gyermekotthonban [7] megismertem első munkahelyem. Egyéves katonáskodás [8] után következett dicső „sírásói” karrierem a hódmezővásárhelyi temetőgondnokságnál, amely a Pasaréti Ferences Rendházban [9] megkezdett jelöltséggel hamar véget ért. Innen Ipolytölgyesre [10] húzott a szívem, értelmi fogyatékos testvéreimhez. Tőlük tudom, hogy mi a legértékesebb kincsem. Két év múlva a kapucínus rendben kezdtem teológiát tanulni, itthon [11] és Olaszországban [12] kaptam rendi képzést. Meghívásom 1995 májusában teljesedett be a papszenteléssel [13], majd káplánként [14] Máriabesnyőn [15] maradtam még egy évet. A papi szolgálatomat [16] homoszexuális identitásom megélése miatt nem tudtam, illetve nem akartam hivatalos egyházi keretek között folytatni, ezért 1996 szökőnapján elhagytam a szerzetesi közösségemet, és civil munkát vállaltam. Jelenleg [17] a versenyszférát boldogítom, emellett az Öt Kenyér Közösséget tekintem első számú küldetésemnek.

Cikkek, levelek, interjúk


Egyéb képek


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…