Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Múzeum  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Honlapunkat – szemben sok más website-tal – elsősorban nem a képanyag gazdagsága jellemzi, hanem az aránylag sok és sokféle szöveges anyag. Ezek különböző forrásokból származnak, s úgy gondoltuk, a Múzeumon belül talán nem érdektelen feltüntetni, hogy melyik írás honnan került az oldalainkra. Honlapunk egyik központi része az Olvasóterem, a legtöbb anyag itt található. Mind ezeknél, mind az ezen kívüli szövegeknél különválasztottuk az általunk írtakat a máshonnan átvettektől, a fordításoktól stb. Az áttekinthetőség kedvéért a csoportokat külön oldalakon helyeztük el.


  – Az Olvasóterem anyagai –


  Saját magunk által írott anyagok kifejezetten a honlapra

  1. Tabló – képek, dokumentumok és írások az Öt Kenyér Közösségről (B.B. és S.F.)
  2. Kislexikon – fogalmi alapvetés annak megértéséhez, hogy egyáltalán mit és mivel próbálunk összeegyeztetni (B.B.)
  3. Szentírás-elemzések az interneten a homoszexualitással kapcsolatban – saját gyűjteményünk (S.F.)
  4. A ChristianAnswers.Net Magyarul egyes oldalai kommentárral (3 oldal, S.F.)
  5. A nyomtatott anyagok beszerzéséről (S.F.)
  6. Cikkgyűjtemény coming outra készülőknek (válogatás honlapunkról) (S.F.)
  7. Eltörölték a természet elleni fajtalanság bűntettét (cikkgyűjtemény – folyamatosan frissítve!)
  8. Keresztény-meleg cikkgyűjtemény a Mások c. folyóiratból (egyelőre 1991–1997-ig, a további számok feldolgozása előkészületben)
  9. Válogatott cikkek a Másokból (gyűjtemény)
  10. Cikkek, tanulmányok a Mérleg c. katolikus teológiai folyóiratból a homoszexualitás keresztény megközelítéséről (cikkgyűjtemény)


  + rövidebb szövegek: Teázó bevezetője, Képtár képaláírásai, az Olvasóterem rovatainak, a Múzeumnak és más oldalaknak a bevezető szövegei, kommentárjai stb.


  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Ezek az oldalak a 2002. szeptember 14-i állapotot tükrözik.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…