Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Múzeum  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Honlapunkat – szemben sok más website-tal – elsősorban nem a képanyag gazdagsága jellemzi, hanem az aránylag sok és sokféle szöveges anyag. Ezek különböző forrásokból származnak, s úgy gondoltuk, a Múzeumon belül talán nem érdektelen feltüntetni, hogy melyik írás honnan került az oldalainkra. Honlapunk egyik központi része az Olvasóterem, a legtöbb anyag itt található. Mind ezeknél, mind az ezen kívüli szövegeknél különválasztottuk az általunk írtakat a máshonnan átvettektől, a fordításoktól stb. Az áttekinthetőség kedvéért a csoportokat külön oldalakon helyeztük el.


  – Az Olvasóterem anyagai –


  IDEGEN NYELVŰ LINKEK
  Saját honlapunkon belül:

  1. Levél Dr. Laurához (eredeti szöveg)
  2. Sharon Underwood levele (és itt)
  Más honlapokon:
  1. Levél Dr. Laurához: a levél címzettjéről
  2. Egy másik verzió
  3. Ein Offener Brief an Dr. Laura
  4. Sharon Underwood's letter
  5. Az eredeti szöveg: Pokolra juthatsz, ha…  mosoly
  6. Fifteen Reasons Why I Have Changed My Mind – Miért döntött úgy Roberta Kreider, hogy annak ellenére, amit korábban gondolt a vallásról, elfogadja az öccsét melegként, és kiáll a hívő melegek és elkötelezett kapcsolatuk elfogadtatása mellett?
  7. George Hopper honlapja – egy korábban melegellenes férfi (nyugalmazott mérnök) tanúsága arról, hogyan fedezte föl a kereszténység valódi értelmét, és hogyan számolta fel önmagában a vallási alapon nyugvó homofóbiát.
  8. Accepting What Cannot Be Changed – David G. Myers, egy családi értékeket magáénak valló, konzervatív pszichológiatanár véleményváltozása a szexuális orientáció terén (Perspectives, 1999. június–július)
  9. How can someone be both Christian and homosexual? – summary
  10. "Is Homosexuality a Sin?" answered by a variety of religious leaders
  11. könyvismertetők: (1), (2), (3), (4); további angol nyelvű könyvek
  12. American Psychiatric Association Rebukes Reparative Therapy – a „gyógyító” terápia veszélyeiről (1998. december)
  13. Answers to Your Questions About Sexual Orientation and Homosexuality – American Psychological Association
  14. BibleGateway.com
  15. Crosswalk.com
  16. Cross Daily Bible
  17. Blue Letter Bible – a Biblia eredeti héber és görög szövege
  18. Summa Theologica – Aquinói Szent Tamás műve
  19. Christian Search Engines (ReligiousTolerance.org)
  20. Bible Search Tools (ReligiousTolerance.org)
  21. Bible Versions: What is available; How they differ… (ReligiousTolerance.org)

   Anyagok, melyek a Múzeum létrehozásának időpontja óta lekerültek eredeti helyükről, és melyeket honlapunkon helyreállítottunk:

  22. Why I changed my mind – Rev. Geoff Knowlton, New Hampshire-i lelkész története

  + egy-két további link a lefordított oldalak elején az eredeti, idegen nyelvű szövegekre


  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Ezek az oldalak a 2002. szeptember 14-i állapotot tükrözik.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…