Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Múzeum  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Honlapunkat – szemben sok más website-tal – elsősorban nem a képanyag gazdagsága jellemzi, hanem az aránylag sok és sokféle szöveges anyag. Ezek különböző forrásokból származnak, s úgy gondoltuk, a Múzeumon belül talán nem érdektelen feltüntetni, hogy melyik írás honnan került az oldalainkra. Honlapunk egyik központi része az Olvasóterem, a legtöbb anyag itt található. Mind ezeknél, mind az ezen kívüli szövegeknél különválasztottuk az általunk írtakat a máshonnan átvettektől, a fordításoktól stb. Az áttekinthetőség kedvéért a csoportokat külön oldalakon helyeztük el.


  – Az Olvasóterem anyagai –


  A honlaptól függetlenül létrejött saját anyagok (ezeket csak internetes formába kellett alakítani)

  1. Gondolatok az egyházról és a szivárványról (három tételben) – részlet az Öt Kenyér Közösség tablóanyagából a IV. Meleg és Leszbikus Fesztiválon (1999. július 1–4.) (B.B.)
  2. Birtalan Balázs: Halállal lakoljanak? – A homoszexuális ember és a kereszténység (Bp., Cartafilus Kiadó, 1997.) A könyv teljes elektronikus változata. – valamint itt rövidebb részekre bontott formában (25, max. 40 kB méretű internetes oldalon)
  3. Ha csak 5 percet szánsz ránk… – néhány fontos tény, valamint rövidre fogott véleményünk a homoszexualitás keresztény megéléséről (szórólap, 2001. október 1.) (B.B.)
  4. A homoszexuálisok helyzete az egyházban és a társadalomban – Birtalan Balázs előadása a Magyar Pax Romana Fórum 42. kongresszusán (Siófok, 2000. április 26.)
  5. A melegek egyházi integrációjának lehetősége – Birtalan Balázs előadása a Magyar Pax Romana 44. kongresszusán (Siófok, 2002. április 5.)
  6. Isten a szeretetről beszél – a Károli Gáspár Református Egyetem 1998. február 19-én Homoszexualitás és keresztyénség címmel nyilvános vitafórumra hívta meg Birtalan Balázst (Mások, 1998/4.)
  7. Kereszténység és homoszexualitás – Birtalan Balázs írása
  8. Homoszexualitás és áldásosztás (Birtalan Balázs, Mások, 1998/5., 8. o.; a cikk eredeti változata)
  9. Párkapcsolat és kereszténység (Birtalan Balázs, Mások, 2000/6.)
  10. Jézus, a kozmopolita családromboló (Birtalan Balázs, Mások, 2000/12.)
  11. Van egy álmunk… – az Öt Kenyér Közösség szórólapja a 2001. július 7-i felvonuláson, a Meleg Büszkeség Napján (B.B.)
  12. Tudd, mire számíts! – egy amerikai apa írása melegeknek és leszbikusoknak, akik azon töprengenek, beszéljenek-e szüleikkel a melegségükről, és ha igen, hogyan (Mások, 1999/6., S.F. - ford.)
  13. Hogyan fogadhatod segítőkészen, ha gyermeked elmondja, hogy meleg? – tanács szülőknek (Mások, 1999/6., S.F. - ford.)
  14. Nyílt levél a magyar katolikusokhoz (Sándor Bertalan, 2002. március 4.)
  15. Kereszténység és politika – Birtalan Balázs cikke (Mások, 2002/4.)
  16. A halál halála – Birtalan Balázs gondolatai Húsvét kapcsán
  17. Gondolatok a dogmák változatlanságához – Birtalan Balázs írása
  18. Lelkigyakorlat a Mecsekben (ÁM)
  19. Örömhírt a szegényeknek (B.B.)
  20. Birtalan Balázs beszéde a 2000. július 1-ji Meleg Büszkeség napi felvonuláson
  21. Kísérőlevél az országgyűlési képviselőknek küldött, Halállal lakoljanak? c. könyvek mellé (B.B.)
  22. Levél a Magyar Katolikus Püspöki Karnak (B.B.)
  23. Levelünk A Hét szerkesztőségének a melegek manipulatív és gyűlöletkeltő bemutatása kapcsán (B.B.)
  24. Kezdettől fogva gyilkos szórólap (Gazsi – S.B. – B.B.)
  25. Birtalan Balázs nyílt levele Dávid Ibolyához (2002. január 31.)
  26. Kösz, Géppisztolyos (B.B., Mások, 2000/2.)
  27. Ökölcsapás (Gazsi, Mások, 2000/5.)
  28. Birtalan Balázs beavatkozása az MTV Rt. és az ORTT közötti per első tárgyalásába (2002. március 29.)
  29. Birtalan Balázs beavatkozás-kiegészítése az MTV Rt. és az ORTT közötti per második tárgyalására (2002. június 21.)
  30. Az ördögöt nem lehet megkeresztelni! (Sándor Bertalan írása)
  31. …de nem minden rovar bogár – Sándor Bertalan nyílt levele Veres András katolikus püspökhöz (2002. szeptember 5.)
  32. Kell-e még melegmozgalom? – Birtalan Balázs publicisztikája


  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Ezek az oldalak a 2002. szeptember 14-i állapotot tükrözik.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…