Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Múzeum  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Honlapunkat – szemben sok más website-tal – elsősorban nem a képanyag gazdagsága jellemzi, hanem az aránylag sok és sokféle szöveges anyag. Ezek különböző forrásokból származnak, s úgy gondoltuk, a Múzeumon belül talán nem érdektelen feltüntetni, hogy melyik írás honnan került az oldalainkra. Honlapunk egyik központi része az Olvasóterem, a legtöbb anyag itt található. Mind ezeknél, mind az ezen kívüli szövegeknél különválasztottuk az általunk írtakat a máshonnan átvettektől, a fordításoktól stb. Az áttekinthetőség kedvéért a csoportokat külön oldalakon helyeztük el.


  – Az Olvasóterem anyagai –


  Máshonnan vett, általunk begépelt vagy beszkennelt szövegek (kifejezetten a honlapra)

  1. Mérleg: Katolikus vélemények a homoszexualitásról (95/3., 250–254. o.)
  2. Mérleg: II. János Pál Franciaországban és Németországban (96/4., 365. o.) – egy pozitív pápai gesztus
  3. Mérleg: [Egy becslés a homoszexuális hajlam papok közötti arányáról] – Élet a betűk mögött (97/1., 12. o.)
  4. Mérleg: Homoszexualitás és egyházi hivatás (97/2., 233–236. o.)
  5. A testben való ember – Test és nemiség mai keresztény szemmel (Bécs, OMC, 1981.) – Részletek a könyvből
  6. Donáth László evangélikus lelkész gondolatai a homoszexualitásról – (Duna Televízió, 1999. november 18.)
  7. Az igen legyen igen, a nem legyen nem – beszélgetés Donáth László evangélikus lelkésszel (Mások, 1995/6., 8–10. o.)
  8. Egy katolikus orvos cáfolatai (Mások, 1996/12., 9–11. o.) – válasz a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának homofób állásfoglalására
  9. Christie Davies: Szexuális tabuk és társadalmi határok, in: Tóth László (szerk.): A homoszexualitásról (Budapest, T-Twins, 1994.)
  10. Kereszténység és homoszexualitás – a „Szócikkek A homoszexualitás enciklopédiájából” egyike, in: Tóth László (szerk.): A homoszexualitásról (Budapest, T-Twins, 1994.)
  11. Részlet: beszélgetés Bíró Judit szociológussal Deviációk c. könyve kapcsán (a Magyar Hírlap 1998. október 17-i számából, idézi: Mások, 1998/12.) – „a keresztény egyház első ezer éve példaértékű toleranciát tanúsított a homoszexuálisokkal szemben”
  12. Charles E. Curran: A nemi erkölcs a római katolikus tradícióban (in: Bíró Judit: Deviációk)
  13. Gary D. Comstock: A melegek és a leszbikusok elleni erőszak bibliai előképe (in: Bíró Judit: Deviációk)
  14. Howard M. Solomon: A stigma a nyugat-európai kultúrában – történelmi kitekintés (in: Bíró Judit: Deviációk)
  15. Adalékok a homoszexualitás középkori történetéhez – Eszenyi Miklós tanulmánya (Valóság, 1999/1., 43–56. o.)
  16. Nem választottam… – Birtalan Balázs beszámolója önelfogadásáról az Igen c. folyóirat 2001. februári számában
  17. Megpróbálunk csendben boldogok lenni – a Mások interjúja Péterrel és Zoltánnal egybekelésük kapcsán (1998/9.)
  18. Homoszexualitás és vallás – irodalomjegyzék A szex bibliográfiája c. könyvből
  19. Ne bántsd a mást! – beszámoló az 1993 augusztusában rendezett Alternatív Fesztiválról (Mások, 1993/10.)
  20. Szexuális irányultság (Atkinson: Pszichológia)
  21. Az együttjárások felismerése: sztereotípiák (Atkinson: Pszichológia)
  22. Részlet a Fejlődéslélektan c. könyvből a homoszexualitásról
  23. Homoszexualitás és társadalomA lélek betegségei c. könyv egy melléklete a homoszexualitásról (a könyv törzsanyagában nem szerepel a homoszexualitás)
  24. Homoszexualitás a biológus szemszögéből (Részletek) – Dr. Falus András tanulmánya
  25. Dr. Evelyn Hooker gondolatai (részletek az Aki megváltoztatta a gondolkodásunkat című filmből)
  26. Kétfajta szerelem – Kerekasztal-beszélgetés Balassa Péterrel, Tóth Lászlóval és Donáth Lászlóval
  27. Úton a dialógusfejlesztő párkonzultáció és a házasságterápia felé – részlet Kelemen Gábor tanulmányából: milyen tapasztalattal szolgálhatnak a homoszexuális párkapcsolatok a heteroszexuális párok számára?
  28. Azonos neműek párkapcsolatai – a Közjegyzők Közlönye 2000. decemberi cikke
  29. Barbra és a fia – Barbra Streisandról és meleg fiáról (Mások, 1995/9.)
  30. A megváltó gén – interjú dr. Czeizel Endrével és Tóth Lászlóval a homoszexualitás génjének felfedezése alkalmából (Mások, 1996/2.)
  31. Interjú Czeizel Endrével (a Flaszter 1998/3. számából, idézi: Mások, 1998/3.) – „a gyereket nem lehet homoszexuálissá nevelni”
  32. Isten, a nagy félreértés – részletek Maurice Zundel könyvéből
  33. Miért félek a szeretettől? – részletek John Powell könyvéből
  34. Anthony de Mello SJ – idézetek
  35. Így élni jó – részletek Michel Quoist könyvéből
  36. Gondolatok a Minden napunk a szeretet ünnepe c. kötetből
  37. Antológia – idézetek innen-onnan, erről-arról
  38. A barátság – Sulyok Elemér OSB Találkozások a Szentírással c. könyvéből
  39. Magunkról magunknak – részletek Gyökössy Endre lelkész–pasztorálpszichológus könyvéből
  40. Hegynek fölfelé – Graff Miklós novellája (Mások, 1996/12.)
  41. A Mások interjúja Birtalan Balázzsal könyve megjelenése alkalmából (1997/6.)
  42. Egy mondat a Mérleg c. folyóiratból B.B. könyvéről
  43. Kertbeny Károly síremlékének felavatása


  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Ezek az oldalak a 2002. szeptember 14-i állapotot tükrözik.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…