Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Múzeum  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Honlapunkat – szemben sok más website-tal – elsősorban nem a képanyag gazdagsága jellemzi, hanem az aránylag sok és sokféle szöveges anyag. Ezek különböző forrásokból származnak, s úgy gondoltuk, a Múzeumon belül talán nem érdektelen feltüntetni, hogy melyik írás honnan került az oldalainkra. Honlapunk egyik központi része az Olvasóterem, a legtöbb anyag itt található. Mind ezeknél, mind az ezen kívüli szövegeknél különválasztottuk az általunk írtakat a máshonnan átvettektől, a fordításoktól stb. Az áttekinthetőség kedvéért a csoportokat külön oldalakon helyeztük el.


  – Az Olvasóterem anyagai –


  Saját készítésű fordítások (idegen nyelvről magyarra) kifejezetten a honlapra (S.F.)

  1. A Biblia és a homoszexualitás – az Ontario Consultants on Religious Tolerance honlapján lévő cikk fordítása
  2. Hidak a vízválasztón keresztül – egy keresztény meleg fiúnak egy másik keresztény meleg fiúval való barátságáról; egyikük elfogadja a melegség megélését, másikuk nem
  3. Sharon Underwood levele – egy meleg fiú anyjának levele mindazokhoz, akik az erkölcsről szóló prédikációikkal hozzájárultak fia megpróbáltatásaihoz
  4. Levél Dr. Laurához – egy levél valakinek, aki betű szerint értelmezi a Bibliát  mosoly   (bővített és átdolgozott verzió)
  5. Pokolra juthatsz, ha…  mosoly
  6. Mit tegyen egy heteró, ha egy barátja elmondja neki, hogy meleg? – Ötletek heteroszexuális barátoknak
  7. DEXTERA DOMINI – Nyilatkozat a balkezes személyek lelkigondozásáról (fordítás)  mosoly
  8. GunnyDing önéletírásaAmit tudni akarsz rólam (de sosem merted megkérdezni)
  9. Justin: Hogy jutottam el oda, hogy melegnek nevezzem magam; Mi legyen most, Uram?
  10. Az Integrity egy tagja a leszbikusokról, melegekről és az öngyilkosságról
  11. A változás ideje – Új fejlemények a Courage-nál
  12. Elfogadni, amin nem lehet változtatni  Saját készítésű fordítások magyarról angolra (kifejezetten a honlapra) (S.F.)

  1. Tabló
  2. Ha csak 5 percet szánsz ránk…
  3. Kertbeny síremlékének avatóbeszédei (Takács Judit beszédéről a szerző saját fordítása)
  + rövidebb szövegek: Képtár feliratai, Biblia-elemzések bevezetője és kommentárjai  Saját készítésű fordítások magyarról németre (kifejezetten a honlapra) (S.I.)

  1. Tabló
  + rövidebb szövegek: Képtár feliratai


  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Ezek az oldalak a 2002. szeptember 14-i állapotot tükrözik.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…