Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Múzeum  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Honlapunkat – szemben sok más website-tal – elsősorban nem a képanyag gazdagsága jellemzi, hanem az aránylag sok és sokféle szöveges anyag. Ezek különböző forrásokból származnak, s úgy gondoltuk, a Múzeumon belül talán nem érdektelen feltüntetni, hogy melyik írás honnan került az oldalainkra. Honlapunk egyik központi része az Olvasóterem, a legtöbb anyag itt található. Mind ezeknél, mind az ezen kívüli szövegeknél különválasztottuk az általunk írtakat a máshonnan átvettektől, a fordításoktól stb. Az áttekinthetőség kedvéért a csoportokat külön oldalakon helyeztük el.


  – Az Olvasótermen kívüli anyagok –


  Saját magunk által írott anyagok a honlapra

  1. Kérdések-válaszok: Homoszexualitás, Kereszténység és homoszexualitás, Kereszténység
  2. Magunkról
  3. Tudáspróba + kiértékelése
  4. Mégis-oldal
  + rövidebb szövegek: Vendégkönyv bevezetője, Weblapok bannerjei bevezetője és tájékoztatója; S.O.S.; Kitekintés bevezetője és kommentárjai  Máshonnan vett, általunk begépelt vagy beszkennelt szövegek

  1. Egy falat kenyér…: kb. 20 szöveg, váltakozva  Fordítások magyarról angolra (S.F.)

  1. Magunkról
  2. Mégis-oldal (F.L.)
  + rövidebb szövegek: Vendégkönyv bevezetője, Kitekintés bevezetője és kommentárjai, Olvasóterem feliratai, rövidebb eligazító feliratok  Fordítások magyarról németre (S.I.)

  1. Magunkról
  2. Mégis-oldal
  + rövidebb szövegek: rövidebb eligazító feliratok  Saját, idegen nyelven készült szövegek (ezek magyar megfelelője nem szerepel a honlapon) – (S.F. és S.I.)

  1. Üdvözlő-bemutatkozó szöveg
  + rövidebb szövegek: több más szöveg, felirat stb. angolul és németül


  Honlapunk anyagainak létrejötte

  Ezek az oldalak a 2002. szeptember 14-i állapotot tükrözik.

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…